Komponent Toolbar Düzenleyicisi

Komponent Toolbar Düzenleyicisi

Jump to TINA Main Page & General Information 

Komponent Toolbar Düzenleyicisi

Bileşen Toolbar Düzenleyici'yle TINA'nın Komponent Toolbar'ına öz komponentlərini əlavə edə bilərsiniz.

İndi yeni komponent qrupları və düymələri yarada və Component Toolbar-da komponent qrupları və düymələrini hər hansı bir yerə hərəkət edə bilərsiniz.