Elektron Design

Konsepsiyadan Realiteye

Elektron Design

Konsepsiyadan Realiteye
Elektron Dizayn - Konsepsiyadan Realiteye, 4th Elektron nəşrinə

Elektron dizayn - Konsepsiyadan Realiteye
Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter və William R. Wieserman tərəfindən
4th elektron nəşr

Bu mükəmməl kitab 21st əsrin mühəndis tələbələrinə və təcrübəli mütəxəssislərinə səmərəli elektron sxemlərin və sistemlərin təhlili və dizaynı üçün zəruri vasitələr verir. DesignSoft tərəfindən nəşr olunan kitabın elektron nəşrindən siçanın bir kliklə TINA-da mövcud olan bir çox dövr nümunəsini ehtiva edir.

MÜNDƏRİCAT

Fəsil 1: TEMEL KAVRAMLAR

Fəsil 2: İDEAL ƏMƏKDAŞLI AMPLİFİKATÇILAR

Fəsil 3: SEMICONDUCTOR DİOD DÖVRÜNÜN ANALİZİ

Fəsil 4: BİPOLAR İŞLƏRİ TRANSISTOR DÖVRİYYƏTLƏRİ

Fəsil 5: BİPOLAR İŞLƏRİ TRANSISTOR AMPLİFİKATÖR

Fəsil 6: FIELD-EFFECT TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİ

Fəsil 7: TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİNİN BIAS STABILITY

Fəsil 8: POWER AMPLİFİCƏRİ VƏ POWER SUPPLIES

Fəsil 9: PRACTICAL OPERATIONAL AMPLIFIERS

Fəsil 10: TRANSISTOR AMPLİFİKATÇILARIN SİLAHLI DAVRANIŞI

Fəsil 11: BİLDİRİŞ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

Fəsil 12: AKTİF FİLTRELER

Fəsil 13: QUASI-LİNEER DEVRİ

Fəsil 14: PULSED WAVEFORMS və ZAMANLAMA DEVRESİ

Fəsil 15: DİGİTAL LOGİK AİLƏLƏRİ

Fəsil 16: DİGİTAL İNTEGRƏLƏR

BÖLÜM 1 - BASIC KAVRAMLAR
1.0 Giriş
1.1 Tarix, 1
1.2 Qatı Dövlət Circuit Modelleri, 3
1.3 xətti və qeyri-xətti dövrə elementləri, 4
1.4 Analog vs rəqəmsal siqnallar, 6
1.5 Bağlı qaynaqlar, 7
1.6 Tezlik effekti, 8
1.7 Təhlili və Dizaynı, 10
1.7.1 Design and Analysis 10 müqayisəsi
1.7.2 Dizayn tələblərinin mənşəyi, 10
1.7.3 "Açıq" və "Ticarətin dayandırılması" nədir ?, 11
1.8 Kompüter Simülasyonları, 13
Dizayn prosesinin 1.9 komponentləri, 14
1.9.1 Dizayn Prinsipləri, 15
1.9.2 Problem Tanımı, 16
1.9.3 Problemin bölünməsi, 17
1.9.4 Documentation, 17
1.9.5 Sxematik diaqram, 18
1.9.6 Parça siyahısı, 18
1.9.7 Lists və digər Sənədlər Run, 19
1.9.8 Sənədlərdən istifadə edərək, 20
1.9.9 Design siyahısı, 20
1.9.10 Circuit prototipi, 21
Xülasə, 23
Fəsil 2 - İDEAL ƏMƏKDAŞLI AMPLİFİKATÇILAR
2.0 Giriş, 24
2.1 Ideal Op-Amps, 25
2.1.1 Bağlı qaynaqlar, 25
2.1.2 Əməliyyat gücləndiricisi ilə bərabər dövrə, 27
2.1.3 Analiz metodu, 30
2.2 The Inverting Amplifier, 30
2.3 Qeyri-Dönüşümlü Yüksəklik, 33
2.4 Op-Amp Devrelerinin Giriş Direnci, 41
2.5 Birləşdirilmiş Inverting və Qeyri-Dönüşümlü Girişlər, 44
2.6 Op-Amp Devrelerinin Dizaynı, 46
2.7 Digər Op-Amp Proqramlar, 52
2.7.1 Negativ Empedans Circuit, 52
2.7.2 İstiqamətli Akım Generator, 53
2.7.3 Akım-Voltaj Dönüştürücüsü, 54
2.7.4 Gerilim-to-Dönüştürücü, 55
Impedances ilə 2.7.5 Inverting Amplifier, 56
2.7.6 Analog Kompüter Tətbiqləri, 57
2.7.7 Qeyri-Döndərmə Miller Integrator, 59
Xülasə, 60
Problemlər, 60
BÖLÜM 3 - SEMICONDUCTOR DIODE DEVİRİ ANALİZİ
3.0 Giriş, 70
3.1 Yarımkeçiricilər nəzəriyyəsi, 71
Materiallarda 3.1.1 İletim, 73
3.1.2 Yarı İletken Materiallarda 75 İletim
3.1.3 Kristal strukturu, 76
3.1.4 Elektron və Deliklərin Nəsil və Rekombinasiyası, 78
3.1.5 Doped Yarımkeçiricilər, 79
3.1.6 ntipli yarımkeçirici, 80
3.1.7 ptipli yarımkeçirici, 80
3.1.8 Carrier konsentrasiyaları, 80
3.1.9 Aşırma Taşıyıcıları, 82
3.1.10 Rekombinasiya və Aşkar Taşıyıcıların Generasiyası, 82
3.1.11 Elektrik cərəyanının nəqli, 83
3.1.12 Taşıyıcıların Diffusion, 83
3.1.13 bir elektrik sahəsindəki sürüşmə, 84
3.2 Yarımkeçirici Diyotlar, 87
3.2.1 Diode Tikinti, 89
3.2.2 Diod Aktı və Diod Gerilimi Arasındaki İlişki, 90
3.2.3 Diyot Əməliyyatı, 92
3.2.4 temperatur effekti, 93
3.2.5 diodlu bərabər dövrəli modellər, 95
3.2.6 Diodlu Devre Analizi, 96
Qrafik Analiz, 96
Piecewise-linear yaxınlaşdırma, 99
3.2.7 Power Handling qabiliyyəti, 103
3.2.8 Diod Capacitance, 104
3.3 Rektifikasiya, 104
3.3.1 Yarım Dalğa Rektifikasiyası, 105
3.3.2 Tam Dalğa Rektifikasiyası, 106
3.3.3 Filtrləmə, 107
3.3.4 Gərginlikli Döngə Döngəsi, 110
3.4 Zener Diyotları, 112
3.4.1 Zener tənzimləyicisi, 113
3.4.2 praktiki Zener diodları və faiz tənzimlənməsi, 117
3.5 Clippers və Clampers, 119
3.5.1 Clippers, 119
3.5.2 Clampers, 124
3.6 Op-Amp sxemləri, 127 olan diodlar
3.7 Alternativ Diod növləri, 129
3.7.1 Schottky Diyotlar, 129
3.7.2 Light-Emitting Diodes (LED), 130
3.7.3 Şəkil Diyotları, 131
3.8 istehsalçılarının xüsusiyyətləri, 132
Xülasə, 133
Problemlər, 134
BÖLÜM 4 - BİPOLAR İŞLƏRİ TRANSISTOR DÖVRİYYƏTLƏRİ
4.0 Giriş, 149
4.1 Bipolyar Transistorlar Quruluşu, 149
4.2 Böyük Sinyal BJT Model, 153
4.3 Kiçik Siqnalın Törəməsi ac Modellər, 154
4.4 İki Portlu Kiçik Sinyal ac Modellər, 156
4.5 xarakterik əyriləri, 158
4.6 İstehsalçılarının BJTs, 160 məlumatları forması
Kompüter nümunələri üçün 4.7 BJT modelləri, 161
4.8 Tək Mərhələli Amplifikat Yapılandırmaları, 164
4.9 Tək Mərhələli Amplifikatörlərin Biasing, 166
4.10 Power məsələləri, 169
4.10.1 Güc Denklemlərinin Törəməsi, 170
4.11 Analizi və Voltaj Yükselticisi Bias Devrelerinin Dizaynı, 172
4.11.1 Analiz Proseduru, 172
4.11.2 dizayn proseduru, 177
4.11.3 gücləndirici güc qaynaqları, 183
4.11.4 Bileşenləri seçmək, 184
4.12 Cari Amplifikatör Bias Devrelerinin Analizi və Dizaynı, 184
4.13 Bipolyar Kavşağı Transistorlar 188 Nonlinearities
4.14 On-Off BJT sxemlərinin xüsusiyyətləri, 190
4.15 Integrated Circuit Fabrication, 192
4.15.1 Transistorlar və Diyotlar, 192
4.15.2 Resistorlar, 193
4.15.3 Konnektörler, 193
4.15.4 Yanal Transistor, 194
Xülasə, 194
Problemlər, 195

BÖLÜM 5 - BİPOLAR İŞLƏRİ TRANSİSTİ AMPLİFİKATÖRLERİ
5.0 Giriş, 207
5.1 Ümumi Yayımlayıcı Yüksəkliyi, 208
5.1.1 Güc Empedansı Formula, 208
5.1.2 Input Resistance, R.in, 209
5.1.3 Cari Gəlir, Ai, 210
5.1.4 Gerilim Artırımı, Av, 210
5.1.5 Çıxış Dayanımı, Ro, 211
5.2. Emitter Resistorlu Emitter (Emitter-Resistor Amplifikator), 213
5.2.1 Input Resistance, R.in, 213
5.2.2 Cari Gəlir, Ai, 215
5.2.3 Gerilim Artırımı, Av, 215
5.2.4 Çıxış Dayanımı, Ro, 215
5.3 Ümumi Koleksiyoncu (Emitter-Follower) Gücləndirici, 224
5.3.1 Input Resistance, R.in, 224
5.3.2 Cari Gəlir, Ai, 225
5.3.3 Gerilim Artırımı, Av, 225
5.3.4 Çıxış Dayanımı, Ro, 226
5.4 Ümumi-Base Gücləndirici, 230
5.4.1 Input Resistance, R.in, 231
5.4.2 Cari Gəlir, Ai, 231
5.4.3 Gerilim Artırımı, Av, 232
5.4.4 Çıxış Dayanımı, Ro, 232
5.5 Transistor Gücləndirici Proqramlar, 236
5.6 Faza Splitter, 237
5.7 Gücləndirici Kəmər, 238
5.7.1 Capacitive Coupling, 238
5.7.2 birbaşa bağlama, 238
5.7.3 Transformer Bağlantısı, 241
5.7.4 Optik Bağlantı, 243
5.8 Multistage Amplifier Analizi, 245
5.9 Cascode Konfiqurasiyası, 250
5.10 Mövcud Mənbələr və Aktiv Yüklər, 252
5.10.1 A Simple Current Kaynak, 252
5.10.2 Widlar Cari Kaynak, 253
5.10.3 Wilson Cari Kaynak, 256
5.10.4 birbaşa cari qaynaqları istifadə edərək, 258
Xülasə, 259
Problemlər, 262
BÖLÜM 6 - FIELD-EFFECT TRANSISTOR AMPLİFİKATÖRLERİ
6.0 Giriş, 277
6.1 FETsin 278 üstünlükləri və dezavantajları
6.2 Metal-Oksid Yarımkeçirici FET (MOSFET), 279
6.2.1 Enhancement-Mode MOSFET Terminal Xüsusiyyətləri, 281
6.2.2 İstismar rejimi MOSFET, 284
6.2.3 Böyük Sinyal Eşdeğer Devre, 287
6.2.4 MOSFET kiçik sinyal modeli, 287
6.3 Kavşağı Sahəsi-Effect Transistor (JFET), 290
6.3.1 JFET Gate-to-Source Voltajı Varyasyonu, 293
6.3.2 JFET Transfer Xüsusiyyətləri, 293
6.3.3 JFET kiçik siqnal ac Model, 296
6.4 FET Gücləndirici Konfiqurasiya və Biasing, 299
6.4.1 Diskret Komponent MOSFET Biasing, 299
6.5 MOSFET Integrated Circuits, 302
6.5.1 MOSFET Integrated Circuits, 303 uyğunlaşması
6.5.2 Body Effect, 305
6.6 MOSFET-i JFET, 306 müqayisəsi
Kompüter Simülasyonları üçün 6.7 FET Modelleri, 308
6.8 FET amplifikatörləri - Canonical konfiqurasiyaları, 312
6.9 FET Gücləndirici Analizi, 314
6.9.1 CS (və Resurs Resistor) Gücləndirici, 314
6.9.2 CG Gücləndiricisi, 319
6.9.3 CD (SF) Gücləndiricisi, 323
6.10 FET Gücləndirici Dizaynı, 326
6.10.1 CS Yüksəkliyi, 326
6.10.2 CD Yüksəkliyi, 336
6.10.3 SF Bootstrap gücləndiricisi, 340
6.11 Digər Cihazlar, 343
6.11.1 Metal Yarımkeçirici Bariyer Kavşağı Transistor, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Digər MOS Cihazlar, 344
Xülasə, 345
Problemlər, 346
BÖLÜM 7 - TRANSISTOR AMPLİFİKASININ BIAS STABILITY
7.0 Giriş, 358
7.1 Biasing növləri, 358
7.1.1 Cari Əlaqə Biasing, 359
7.1.2 Gerilim və Cari Biasing, 360
7.2 Parametr dəyişikliklərinin təsiri - Bias Stabilitesi, 362
7.2.1 CE Konfiqurasiyası, 363
7.2.2 EF Konfiqurasiyası, 369
7.3 Diod Compensation, 372
7.4 BJT Amplifikatının Bias Stabilitesi üçün layihələndirilməsi, 374
7.5 FET temperatur effekti, 375
7.6 İstilik Variantlarının Azaldılması, 377
Xülasə, 379
Problemlər, 380

Fəsil 8 - POWER AMPLİFİCƏRİ VƏ POWER SUPPLIES

8.0 Giriş, 384
8.1 Gücləndiricilər sinfi, 384
8.1.1 Class-A Əməliyyatı, 385
8.1.2 Class-B Əməliyyatı, 385
8.1.3 Class-AB Əməliyyatı, 387
8.1.4 Class-C əməliyyat, 388
8.2 Gücləndirici Sxemləri - Sinif A Əməliyyatı, 389
8.2.1 Inductively-Coupled Amplifier, 389
8.2.2 Transformer-Coupled Gücləndirici, 391
8.3 Gücləndirici Sxemləri - Sinif B Əməliyyatı, 395
8.3.1 Tamamlayıcı Simmetriya Class-B və -AB Qüvvətləndirici, 395
8.3.2 Diod Kompensasiya Tamamlayıcı-Simmetriya Class-B Güclü Amps (CSDC), 398
8.3.3 Sinif B üçün Güc Kalkulyatorları Push-Pull Amplifier, 401
8.4 Darlington Circuit, 408
8.5 Power Transistorları istifadə edərək, 413
8.5.1 Power Supply, Discrete Components istifadə edərək, 413
8.5.2 Enerji Təchizatı IC Regulator (Üç Terminal tənzimləyicisi), 417 istifadə
8.5.3 Üç Təchizat Ayarlanabilir Regulator, 421 istifadə edərək Power Supply
8.5.4 Yüksək-Hazırlayıcı tənzimləyici, 422
8.6 Anahtarlama tənzimləyiciləri, 423
8.6.1 tənzimləyici tənzimləyicilərin səmərəliliyi, 425
Xülasə, 425
Problemlər, 426

BÖLÜM 9 - PRACTICAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
9.0 Giriş, 437
9.1 fərqli gücləndiricilər, 438
9.1.1 dc Transfer xarakteristikası, 438
9.1.2 Ümumi rejimi və Diferensial rejimi qazanır, 439
9.1.3 Sabit Akım Kaynağı olan 442 Diferensiyel Amplifikatör
9.1.4, 445, tək yekunlu giriş və çıxış ilə XNUMX diferansiyel gücləndirici
9.2 Level Shifters, 451
9.3 Tipik Op-Amp, 454
9.3.1 Qablaşdırma, 455
9.3.2 Güc tələbləri, 456
9.3.3 741 Op-Amp, 456
Bias sxemləri, 457
Qısa dövrə qorunması, 457
Giriş mərhələsi, 458
Orta mərhələ, 458
Çıxış səhnəsi, 458
9.4 istehsalçılarının xüsusiyyətləri, 459
9.5 Praktik Op-Amps, 459
9.5.1 Open-Loop Gerilim Kazancı (G), 460
9.5.2 Modifikasiya edilmiş Op-Amp Model, 461
9.5.3 Input Offset Voltajı (Vio), 461
9.5.4 Giriş Bias Aktı (Ibias), 463
9.5.5 ümumi rejimi təkzib, 467
9.5.6 Güc tədarükü imtina nisbəti, 467
9.5.7 Çıxış Dayanımı, 468
9.6 Op-Amp Devrelerinin Kompüter Simulyasiyası, 471
9.7 Qeyri-Dönüşümlü Gücləndirici, 473
9.7.1 Giriş və Çıxış Direnci, 473
9.7.2 Voltaj Gain, 475
9.7.3 Multiple-Giriş Gücləndiricisi, 478
9.8 Inverting gücləndiricisi, 479
9.8.1 Giriş və Çıxış Direnci, 479
9.8.2 Voltaj Gain, 480
9.8.3 Multiple-Giriş Gücləndiriciləri, 482
9.9 Diferensial Summing, 485
9.10 balanslı giriş və ya çıxışı olan 489 gücləndiricilər
9.11 Birdən çox Giriş Arasında Bağlama, 492
9.12 Power Audio Op-Amps, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
9.12.2 İnterkom, 495
Xülasə, 496
Problemlər, 496
Fəsil 10 - TRANSISTOR AMPLİFİKATÇILARIN SİLAHLI DAVRANIŞI
10.0 Giriş, 509
10.1 gücləndiricilərin aşağı tezlikli cavabı, 513
10.1.1 Emitter-Resistor Amplifikatörün, 513-dəki Yuxusuzluq Cavabı
10.1.2, 518 tipli xarakteristikası üçün nəzərdə tutulmuşdur
10.1.3 Ümumi yayımlayıcı gücləndiricisi olan 522 aşağı tezlikli cavab
10.1.4 Ümumi qaynaq gücləndiricisi, 525-nin aşağı tezlikli reaksiya
10.1.5 Ümumi-Base Yükselticinin 528 Low-Frequency Cavabını
10.1.6 Emitter-Follower Amplifikatının 529-dəki Aşağı Tezlik Cavabı
10.1.7 Source-Follower Amplifikatının 530-dək aşağı tezlikli cavabı
10.2 High-Frequency Transistor Modelleri, 532
10.2.1 Miller Teoremi, 533
10.2.2 Yüksək Tezlik BJT Model, 534
10.2.3 High-Frequency FET Model, 537
10.3 gücləndiricilərin yüksək tezlikli cavabı, 538
10.3.1 ümumi yayıcı gücləndiricisi, 538 yüksək tezlikli cavab
10.3.2 ümumi mənbəli gücləndiricinin yüksək xəttli cavabı, 542
Common-Base Amplifier 10.3.3 High-Frequency Cavab, 544
10.3.4 Emitter-Follower Amplifikatçısının Yüksək Tezlik Cavabı, 546
10.3.5 Ümumi Drenaj (SF) Yüksəkliyi, 548 Yüksək Tezlik Cavabı
10.3.6 Cascode Amplifikatörləri, 549
10.4 High-Frequency Amplifier Design, 550
10.5 Op-Amp Devrelerinin Tezlik Cavabı, 550
10.5.1 Open-Loop Op-Amp Response554
10.5.2 Faza Shift, 557
10.5.3 Slew Rate, 557
10.5.4 Bir neçə Op-Amps, 560 istifadə edərək gücləndiricilərin layihələndirilməsi
10.5.5 101 Gücləndirici, 567
Xülasə, 570
Problemlər, 571
BÖLÜM 11 - BİLDİRİŞ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK
11.0 Giriş, 585
11.1 Əlaqə Yükseltici Nəzəriyyələri, 586
11.2 Əlaqə növləri, 587
11.3 Əlaqə Könüllüləri, 588
11.3.1 Cari Əlaqə - Ayrıq Yüksək gücləndiricilər üçün Gerilimdən Çıkarma, 588
11.3.2 Gerilim Əlaqə - Ayrı bir gücləndiricilər üçün, 592 üçün Cari Çıxarma
11.4 Multistage Əlaqə Könüllüləri, 594
11.5 əməliyyatları gücləndiricilərində 595 Əlaqə
11.6 Əlaqə Könüllülüklərinin sabitliyi, 599
11.6.1 Sistem Stabilliyi və Tezlik Cavabı, 601
11.6.2 Bode pəncərələri və sistem sabitliyi, 605
11.7 Tezlik müdaxiləsi - Geribildirim gücləndiricisi, 610
11.7.1 Tək Qutulu Yüksəklik, 610
11.7.2 İki Qutulu Yüksəliş, 611
11.8 Qurğuşun Ekolayzerli 617 ilə Üç Qütbli Amplifikatın Dizaynı
11.9 Faza-Lag Ekvalayzer, 623
11.10 Capacitive yüklənməsinin təsiri, 624
11.11 Oscillators, 625
11.11.1 The Colpitts və Hartley Osilatörleri, 625
11.11.2 Wien Körpüsü Oscillator, 626
11.11.3 Faza Shift Osilatörü, 628
11.11.4 Kristal Osilatör, 629
11.11.5 Touch-Tone Generator, 631
Xülasə, 631
Problemlər, 633
BÖLÜM 12 - AKTİF FİLTRELER
12.0 Giriş, 641
12.1 Integrators və Differentators, 641
12.2 Aktiv Şəbəkə Dizaynı, 645
12.3 Aktiv Filtreler, 648
12.3.1 Filtrə xüsusiyyətləri və təsnifatı, 649
12.3.2 İlk Sifariş Aktif Filtreler, 655
12.4 Tək Qüvvətləndirici - Ümumi Tip, 666
12.5 Klassik Analoq Filtreler, 668
12.5.1 Butterworth Filtreler, 669
12.5.2 Chebyshev Filtrləri, 672
12.6 Dönüşümler, 674
12.6.1 Low-Pass yüksək keçid transformasiyası, 674
12.6.2 Band-Pass Transformasına keçmək, 675
12.7 Butterworth və Chebyshev Filtrləri Dizaynı, 676
12.7.1 Low-Pass Filter Design, 677
12.7.2 Süzgə Sifarişi, 677
12.7.3 Parametr Ölçmə Faktoru, 680
12.7.4 High-Pass Filter, 688
12.7.5 Band-Pass və Band-Stop Filtre Dizaynı, 690
12.8 Integrated Circuit Filters, 694
12.8.1 Switched-Capacitor Filtrləri, 695
12.8.2 Səkkizinci Sifarişli Konnektor Butterworth Low-Pass Filter, 697
12.9 yekun qeydləri, 699
Xülasə, 699
Problemlər, 700
BÖLÜM 13 - QUASI-LİNEER DEVRİ
13.0 Giriş, 706
13.1 Redresörler, 706
13.2 Əlaqə limiti, 717
13.3 müqayisəli, 731
13.4 Schmitt Tetikleyicisi, 735
13.4.1 Schmitt Tetikleyicisi ilə Limiters, 738
13.4.2 Integrated Circuit Schmitt Tetikleyici, 744
13.5 Analog və Digital arasında 746 Dönüşüm, XNUMX
13.5.1 Digital-to-Analog Converter, 746
13.5.2 Analog-to-Digital Converter, 747
Xülasə, 751
Problemlər, 752

BÖLÜM 14 - PULSED WAVEFORMS VE ZAMANLAMA SİSTEMLERİ
14.0 Giriş, 760
14.1 High-Pass RC Şəbəkə, 762
14.1.1 Yüksək Pass Şəbəkəsinin Davamlı Tədbirə Davamlı Dövlət Cavabı, 766
14.2 Sabit dövlət cavabları aşağı pass RC Pulse Train 771 şəbəkəsinə
14.3 Diodlar, 777
14.3.1 Dissimə Dəyişən Davranışın Davamlı-Dövlətə Reaksiya, 777
14.4 Tetikleyici Devreler, 781
14.4.1 Pulse Train Response, 782
14.5 555 Timer, 783
14.5.1 Rahatlıq Osilatörü, 784
14.5.2 555, bir Oscillator kimi, 787
14.5.3 555 bir Monostable Circuit, 794 kimi
Xülasə, 796
Problemlər, 797

BÖLÜM 15 - DİGİTAL LOGİK AİLƏLƏRİ
15.0 Giriş, 805
15.1 Digital Logic əsas anlayışları, 805
15.1.1 dövlət təsvirləri - Pozitiv və mənfi məntiq, 806
15.1.2 Time-Independent və ya Unlocked Logic, 807
15.1.3 Time-Dependent və ya Clocked Logic, 807
15.1.4 Elementar Logic funksiyaları, 807
15.1.5 Boolean Cəbr, 811
15.2 IC Tikinti və Qablaşdırma, 812
15.3 Rəqəmsal Dizaynda Pratik Protsessiyalar, 814
15.4 BJTs, 817 rəqəmsal dövr xüsusiyyətləri
15.5 Bipolar Məntiqi Ailəsi, 818
15.6 Transistor-Transistor Məntiq (TTL), 818
15.6.1 Open Collector Konfiqurasiyası, 820
15.6.2 Aktif Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL və LP-TTL Gates, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
15.6.5 Tri-Dövlət Gates, 829
15.6.6 Qurğu Siyahıları, 831
15.7 Emitter-Coupled Logic (ECL), 832
15.7.1 Qurğu Siyahıları, 834
15.8 FETsin rəqəmsal dövr xüsusiyyətləri, 835
15.8.1 The n-Kanalın Təkmilləşdirilməsi MOSFET, 835
15.8.2 The p-Kanalın Təkmilləşdirilməsi MOSFET, 835
15.9 FET Transistor Ailəsi, 836
15.9.1 n-Kanal MOS, 836
15.9.2 p-Kanal MOS, 836
15.10 Tamamlayıcı MOS (CMOS), 837
15.10.1 CMOS Analog Anahtarı, 841
15.10.2 CMOS cihaz siyahısı və istifadə qaydaları, 843
15.11 Məntiq Ailələrinin müqayisəsi, 845
Xülasə, 847
Problemlər, 848

BÖLÜM 16 - DİGİTAL İNTEGRƏLƏR
16.0 Giriş, 856
16.1 Decoders və Encoders, 857
16.1.1 Data Selector / Multiplexer, 860
16.1.2 Klaviatura Encoders / Decoders, 862
16.1.3 Parite Jeneratörleri / Dama, 864
16.2 Sürücülər və Birləşdirilmiş Sistemlər, 864
16.2.1 Liquid Crystal Display (LCD), 867
16.3 Flip-Flops, Latches və Shift Qeydlər, 868
16.3.1 Flip-Flops, 870
16.3.2 Latches və Xatirələr, 875
16.3.3 Shift Qeydlər, 877
16.4 hesablayıcılar, 879
16.4.1 Tezlik Ölçmə, 886
16.5 Saatlar, 889
16.5.1 Gərginlikli Nəzarətli Osilatör, 889
16.6 Xatirələr, 892
16.6.1 Serial Xatirələri, 892
16.6.2 Random Access Memory (RAM), 895
16.6.3 ROM və PROMs, 896
16.6.4 EPROM, 897
16.7 Daha mürəkkəb sxemlər, 899
16.7.1 Aritmetik Məntiq Vahidi (ALU), 899
16.7.2 Tam Əlavələr, 900
16.7.3 Look-Ahead Taşıma Jeneratörleri, 900
16.7.4 Magnitude Comparator, 902
16.8 Programlanabilir Array Logic (PAL), 903
16.9 Problemlərə Giriş, 903
16.9.1 Random Nömrələri yaradır, 904
16.9.2 Mexanika Hündürlük Hündürlüyü, 904
16.9.3 The Hall-Effect Anahtarı, 905
16.9.4 Zamanlama Windows, 906 istifadə
16.10 yekun qeydləri, 907
Problemlər, 908

Əlaqələr
A. Micro-Cap və SPICE, 929
B. Standart Komponent Dəyərlər, 944
C. İstehsalçıların məlumatları, 946
D. Seçilən problemlərə cavab, 985