İstifadəçi Tanımlanan Hərəkət Redaktoru

İstifadəçi Tanımlanan Həyəcan (ARB) redaktoru

Jump to TINA Main Page & General Information 

TİNA-nın tərcüməçisinin digər istifadəsi zahiri analog və rəqəmsal dalğa formasını (ARB) müəyyən etməkdir.

Tərcüməçi bütün standart aritmetik funksiyaları istifadə etməyə imkan verir, dəyişənləri və prosedurları müəyyənləşdirir və circuit komponentlərinin simvolik parametr adlarına istinad edir.

Rəqəmsal dalğa formaları bir sıra ardıcıllıq və məntiq səviyyələri kimi yaradıla bilər. Hərəkət müəyyən edildikdən sonra hər hansı bir dövrə ilə istifadəsi üçün diskdə göstərilir, təsdiqlənir və diskdə saxlanıla bilər.

Bu alətləri siqnal redaktoru, dalğa forması redaktoru və təsadüfi siqnal generatorları (ARB) və ya dalğaform generatorlarını simulyasiya etmək üçün istifadə edin.

Uyarı Düzenleyicisi, Sinyal Düzenleyicisi