Şematik Sembol redaktoru

Şematik Sembol redaktoru

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA'nın Şematik Sembol Düzenleyicisi'ni istifadə edərək, TINA'ya öz devlet bileşenlerini ekleyebilmeniz üçün yeni şematik simgeler oluşturabilirsiniz.

Yeni simvollar yaratmaq üçün satır, eni, rəng və sahə rənglərini dolduran xətləri, arcs, düzbucaqlı və hər hansı bir yazı tipli təsadüfi simvol yerləşdirirsiniz.

Rəmzini çəkdikdən sonra, əlavə edər və onunla əlaqə qururuq.

ŞEMATİK SİMBOL REDAKTORU