Stress təhlili

Stress təhlili

Jump to TINA Main Page & General Information 

Stress Analizi, maksimum güc dağılımı və maksimum gərginlik və cari limitlər kimi stress şərtləri üçün hissələri yoxlaya bilər.

Bu parametrləri hissələri və ya kataloquun əmlak pəncərəsində təyin edə bilərsiniz.

Bu cür təhlillərdə tüstü analizi də adlanır, çünki yüklənmiş hissələr tez-tez tüstü çıxarır.

Stress Analizini Stress Təhlili Təhlükəsizliyə Təsdiqləyin Seçim dialoqu və ya Analiz menyusunda.

Analiz menyusundan DC və ya keçid analizini işləyərkən, maksimum məhdudiyyətləri keçən parametrlərlə yanaşı, komponentlərin siyahısı görünəcəkdir.

Siyahıda bir komponenti klikləsəniz, sxematik diaqramdakı müvafiq komponent seçiləcək və qırmızı rəngə çevriləcəkdir.

Komponentlərin maksimum dəyərləri komponent fərdi informasiya qutularında və ya komponent kataloq parametri dialoqlarında təyin edilə bilər. Hər ikisi də komponentləri cüt tıklayaraq girə bilər.

Təhlil aparılmadan əvvəl, yoxlayın və sizin dövrədəki komponentlərin maksimum dəyərlərini təyin edin.
Stress təhlili