Sembolik analiz

Sembolik analiz

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simvolik analiz ötürmə funksiyasının, bərabər müqavimətin, empedansın və ya analog xətti şəbəkələrin reaksiyasının qapalı forması ifadə edir.

DC və AC təhlili rejimində TINA tam sembolik və ya yarı sembolik formada formulalar əldə edir. Müvəqqəti analizdə reaksiya vaxtın funksiyası kimi müəyyən edilir. Circuit dəyişənləri ya simvolik adlar və ya bir komponentdən komponent əsasında qiymətləndirilə bilər. Simvolik analiz vasitəsi ilə xətti sxemlərin qutuları və sıfırları hesablana və tərtib edilə bilər.

Hesabatları və kağız təqdimatlarını çap edərək və ya ifadələrinizi hər hansı bir Windows proqramına kopyalayıb yapıştırarak effektiv şəkildə hazırlaya bilərsiniz.