Онлайн симулация на аналогови вериги в TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Симулацията Analog Circuit в TINACloud е много подобна на офлайн версията на TINA, описана тук https://www.tina.com/analog-simulation/ но TINACloud можете да стартирате в браузър без каквато и да е инсталация и навсякъде и на някакви платформи.

Опитайте с TINACположението в вградения прозорец по-долу.

От менюто Анализ изпълнете AC Analysis и AC Transfer Characteristics или Transient…, за да получите диаграмите по-долу.

Резултат от AC анализ: Bode Plot
Резултат от AC анализ: Bode Plot
Резултат от преходния анализ
Резултат от преходния анализ

Цифрова симулация
VHDL симулация
MCU симулация
Симулация на смесена веригаn
Интерактивен режим