Матричен поток

Матричен поток

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode ви позволява бързо и лесно да развивате сложни електронни и електромеханични системи. Графичният инструмент за програмиране позволява на онези, които имат малък опит да разработят системи за минути.

Flowcode е усъвършенствана интегрирана среда за разработка (IDE) за разработване на електронни и електромеханични системи. Инженери - както професионални, така и академични, използват Flowcode за разработване на системи за контрол и измерване на базата на микроконтролери или на здрави промишлени интерфейси с използване на съвместими с Windows персонални компютри.

Flowcode е идеален за тези програмиращи PIC устройства, включително 8bit, 16bit и 32 бита на микроконтролерите. Също така е лесно и ефективно решение за програмиране на устройства, базирани на Atmel AVR, Arduino и ARM.

MCU HEX кодове, генерирани от Flowcode, могат да се качват в MCU в TINA и да се използват в смесени режими.

Можете да закупите Flowcode заедно с TINA като пакет за изгодна цена.

Можете да намерите примери за приложения в:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrix Flowcode, изображение 1

За повече информация относно щракване на Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode е продукт на Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/