Онлайн анализ на шума чрез TINACloud

TINAШумният анализ на Cloud определя шумовия спектър на веригата и може да насочи шума към входа или към изхода.

Мощността на шума и съотношението сигнал / шум също могат да бъдат изчислени.

Кликнете върху снимката, за да стартирате тази верига онлайн с TINACloud