На линия Spice Симулация с TINACloud

TINACloud използва усъвършенствани алгоритми и модели, напълно съвместими с 3F5 Berkeley Spice, ХSpice, PSpice и други Spice програми. Това позволява ефективно боравене с моделите на устройствата на производителя, директно достъпни в графичните компоненти на TINACloud.

TINACloud има големи библиотеки, които съдържат Spice модели, предлагани от производители на полупроводници като Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductors и други. Можете да добавите повече модели към тези библиотеки, използвайки TINA интелигентния Библиотечен Мениджър, независимо дали е получен от компактдиска на производителя, изтеглен от Интернет или създаден от Вас.

Кликнете върху снимката, за да отворите и анализирате тази верига.

Кликнете върху символите Opamp и след това върху бутона… в реда SubCkt (Съдържание), за да видите Spice Netlist.

Резултат от преходния анализ