Онлайн анализ на стреса чрез TINACloud

Анализ на напрежението може да проверява частите за условия на напрежение, като максимално разсейване на мощност и максимално напрежение и лимити на тока. Можете да зададете тези параметри в прозореца на собствеността на частите или в каталога. Този вид анализ се нарича и анализ на дим, тъй като претоварените части често излъчват дим.

Можете също да стартирате Stress Analysis, като поставите отметка в квадратчето Stress Analysis Enabled в анализа | Диалогов прозорец Опция или в менюто Анализ.

Когато се изпълнява DC или Transient Analysis от менюто Analysis, ще се появи списък с компоненти, заедно с параметрите, надвишаващи максималните граници.

Ако щракнете върху компонент в списъка, съответният компонент на схематичната диаграма ще бъде избран и червено.

Максималните стойности на компонентите могат да бъдат зададени в диалоговите прозорци на свойствата на компонента или в диалозите на компонентите на каталога на компонентите. И двете могат да бъдат въведени чрез двойно кликване върху компонентите. Преди да извършите анализ, проверете и задайте максималните стойности на компонентите във вашата верига.

Кликнете върху снимката, за да стартирате тази верига онлайн с TINACloud