Онлайн символичен анализ на аналогови схеми, използващи TINACloud

Онлайн символичен анализ в TINACloud създава незабавно израз на затворената форма на трансферната функция, еквивалентна съпротива, импеданс или отговор на аналогови линейни мрежи. В режим на анализ DC и AC, TINAОблакът извлича формули в пълна символична или полусимволна форма. При преходния анализ отговорът се определя като функция на времето. Променливите на веригата могат да се посочват или като символични имена, или като стойности на компонентно-компонентна основа. Чрез символичен анализ могат да бъдат изчислени и начертани полюси и нули на линейни вериги. Можете ефективно да подготвяте отчети и презентации на хартия, като отпечатвате или копирате и поставяте изрази във всяка програма на Windows.

Кликнете върху снимката, за да стартирате тази верига онлайн с TINACloud

На линия Символен анализ, предизвикващ затворената форма на трансферната функция