Оптимизация

Оптимизация

Jump to TINA Main Page & General Information 

Използването на TINAПараметрите на неизвестната схема на оптимизационния режим могат да бъдат определени автоматично, така че мрежата да може да произведе предварително зададена изходна стойност, минимална или максимална.

Оптимизацията е полезна не само при проектирането на вериги, но и в преподаването, за изграждане на примери и проблеми.

Оптимизация, изображение 1