Представяне на симулационни резултати

Представяне на симулационни резултати

Jump to TINA Main Page & General Information 

Редактор на диаграми

С TINA можете да направите изключителни презентации на графики на Боде, диаграми на Никуист, преходни отговори, цифрови сигнали и други данни, използвайки линейни или логаритмични скали.

Персонализирайте презентациите лесно с помощта на усъвършенстваните инструменти за рисуване на TINA - можете да отпечатате вашите парцели директно от TINA, да ги изрежете и поставите в любимия си пакет за текстообработка или да ги експортирате в популярни стандартни формати. Персонализирането включва пълен контрол над текстове, оси и стил на графиката; напр. задаване на ширина и цвят на линията, шрифтове във всички размери и цвят и автоматично или ръчно мащабиране за всяка ос.