Редактор на схематични символи

Редактор на схематични символи

Jump to TINA Main Page & General Information 

С помощта на TINA's Schematic Symbol Editor можете да създавате нови схематични символи, така че да можете да добавите свои собствени компоненти на веригата към TINA.

За да създадете нови символи, поставяте линии, дъги, правоъгълници и произволни символи с всякакви шрифтове, като посочвате ширината на линията, цвета и запълването на цвета на областта.

След като начертаете символа, добавяте и дефинирате връзки към него.

СХЕМАТИЧЕН РЕДАКТОР НА СИМВОЛИ