Подкрепа за водещите учебници

Подкрепа за водещите учебници

1. Томас Л. Флойд ЦИФРОВИ ОСНОВИ

1997 Upper Saddle River, Ню Джърси

ЛОГИЧНИ ВРАТИ17
BOOLEAN ALGEBRA И ОПРОСТЯВАНЕ НА ЛОГИКА13
ФУНКЦИИ НА КОМБИНАЦИОННА ЛОГИКА41
FLIP-FLOPS И СВЪРЗАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ12
COUNTERS21
РЕГИСТРИРАНЕ НА SHIFT8

2. Уилям Клайц DIGITAL ELECTRONICS

(Практически подход) Prentice-Hall 1996, Горна река Седл, Ню Джърси

ОСНОВНИ ЛОГИЧНИ ВРЪЗКИ3
ИНВЕРТИРАНЕ НА ЛОГИЧНИ ВРАТИ9
БУЛЕАНОВА АЛГЕБРА И ТЕХНИКИ НА НАМАЛЯВАНЕ11
АРИТМЕТИЧНИ ОПЕРАЦИИ И КОНТРОЛИ6
КОДОВИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МУЛТИПЛЕКСЕРИ И ДЕМУЛТИПЛЕКСЕРИ14
ЛОГИЧНИ СЕМЕЙСТВА И ТЕХНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ2
FLIP-FLOPS И РЕГИСТРИ9
КОНТРОЛИ И ЗАЯВЛЕНИЯ. \ T21
РЕГИСТРИРАНЕ НА SHIFT8
МУЛТИВИБРАТОРИ И ТАЙМЕРЪТ НА 5559
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АНАЛОГНИЯ СВЯТ1

3. Робърт Т. Пайнтер Въвеждащи електронни устройства и вериги

Prentice Hall 1997, Горна река Седл, Ню Джърси, Колумб, Охайо

диоди2
ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДИОД
(Основни електрически вериги)15
(Клипърс, скоби, множители и дипломи)
Клещи2
стабилизиращи9
Умножители на напрежението6
БИПОЛНИ ТРАНЗИСТОРИ2
DC BIASING CIRCUITS3
ВЪВЕДЕНИЕ В УСИЛВАТЕЛИТЕ13
ОБЩИ УСИЛВАТЕЛИ НА ИЗМЕРИТЕЛИ7
ДРУГИ УСИЛВАТЕЛИ BJT6
УСИЛВАТЕЛИ НА СИЛАТА5
ТРАНЗИСТОРИ НА ПОЛЕВИ ЕФЕКТИ7
MOSFETS7
ОТГОВОР ЗА ЧЕСТОТА НА УСИЛВАТЕЛЯ6
ОПЕРАТИВНИ УСИЛВАТЕЛИ6
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОП-AMP20
УКЛЮЧВАЩИ УСИЛВАТЕЛИ8
осцилатори22
ТВЪРДИ ДЪРЖАВНИ КЛЮЧОВЕ18

4. Робърт Бойлестад ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И ТЕОРИЯ НА КОНТРОЛА

PrenticeHall Inc. Саймън & Шустер Дружеството Englewood Cliffs, Ню Джърси 1996.

ПОЛУПРОВОДНИ ДИОДИ3
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ДИОД16
DC BIASING - BJTs1
FET BIASING1
МОДЕЛИРАНЕ НА BJT ТРАНЗИСТОРА1
АНАЛИЗ НА МАЛКИЯ СИГНАЛ BJT3
FET SMALL-SIGNAL ANALYSIS Проблем2
ОТГОВОР ЗА ЧЕСТОТА НА BJT И JFET9
СЪЕДИНЕНИ КОНФИГУРАЦИИ4
ДИСКРЕТНА И ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО26
ОПЕРАТИВНИ УСИЛВАТЕЛИ2
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОП-AMP4
УСИЛВАТЕЛИ НА СИЛАТА2
LINEAR-DIGITAL Ics1
ОБРАТНА ИНФОРМАЦИОННА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ И КОЛЕКТОРИ ЗА КОЛЕБАТИ23
ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ (РЕГУЛАТОРИ НА НАПРЕЖЕНИЕ)34

5. Стенли Г. Бърнс, Пол Р. Бонд ПРИНЦИПИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КЛЮЧОВЕ

Държавният университет на Айова. PWS издателска компания Boston 1997.

ЧАСТ I.
УСТРОЙСТВА ЗА ПОЛУПРОВОДНИЦИ и ОСНОВНИ КОНТАКТИ
ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИКЛИ17
ПОЛУПРОВОДНИТЕ ДИОДИ И ДИОДНИ КРЪВКИ11
ТРАНЗИСТОРЪТ НА BIPOLAR JUNCTION5
Транзисторът на полевия ефект11
ЧАСТ II.
ЛИНЕЙНИ КОНТАКТИ
ТЕХНИКИ НА ОСНОВНИЯ АНАЛИЗ6
BIASING и СТАБИЛНОСТ12
АНАЛИЗ НА УСИЛВАЩИТЕ МАЛКИ СИГНАЛНИ УРЕДБИ14
ЕФЕКТИ НА ЧЕСТОТА В МАЛКИ СИГНАЛНИ УСИЛВАТЕЛИ2
ОПЕРАТИВНА УСИЛВАЩА КОЛИЧЕСТВО11
ОБРАТНА ВРЪЗКА19
ЧАСТ III.
ЦИФРОВИ КОНТАКТИ
ИНТЕГРИРАНИ - КОНТРОЛНИ ЛОГИЧНИ ВРЪЗКИ16
МАЛКИ ДИГИТАЛНИ ПОДСИСТЕМИ12
ПОСЛАНИЯ НА ПОЛУПРОВОДНИЦИ1
ANALOG към DIGITAL и DIGITAL-to-ANALOG CONVERSION6
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИМЕРИ НА АНАЛОГОВИ ИНТЕГРИРАНИ КЛЮЧОВЕ1

6. Muhammad H. Rashid МИКРОЕЛЕКТРОННИ КОНТАКТИ

PWS издателска компания Boston 1999.

диоди12
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОДИТЕ32
ВЪВЕДЕНИЕ към УСИЛВАТЕЛИТЕ16
УСИЛВАЩИ УСТРОЙСТВА19
ВЪВЕДЕНИЕ към ОПЕРАТИВНИ УСИЛВАТЕЛИ37
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ОПЕРАЦИИ8
ОТГОВОР НА ЧЕСТОТА на усилватели15
АКТИВНИ ФИЛТРИ11
УСИЛВАТЕЛИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА10
осцилатори33