Символен анализ

Символен анализ

Jump to TINA Main Page & General Information 

Символичният анализ дава израз на затворената форма на трансферната функция, еквивалентна съпротива, импеданс или реакция на аналоговите линейни мрежи.

В режим на DC и AC анализ, TINA извлича формули в пълна символична или полусимволна форма. При преходния анализ отговорът се определя като функция на времето. Променливите на веригата могат да се посочват или като символични имена, или като стойности на компонентно-компонентна основа. Чрез символичен анализ могат да бъдат изчислени и начертани полюси и нули на линейни вериги.

Можете ефективно да подготвяте отчети и презентации на хартия, като отпечатвате или копирате и поставяте изрази във всяка програма на Windows.