1200 Problemi i primjeri

o teoriji i elektronici kola koristeći TINA

1200 problemi i primjeri

On Circuit Theory & Electronics

Zbirka TINA kružnih datoteka.

Morate instalirati TINA da biste otvorili ove datoteke

Kliknite ORDER za kupovinu cijele kolekcije.

1. DC CIRCUITS
temaBroj krugova
1.1. Serija DC krugova19
1.2. Paralelni DC krugovi10
1.3. Serijski paralelni DC krugovi39
1.4. Snaga u DC krugu37
1.5. Rešite DC kola pomoću konverzije Y do zvezde12
1.6. Proračun dva parametra porta30
1.7. Sklopovi koji sadrže dva porta5
1.8. DC krugovi koji sadrže kontrolirane izvore22
1.9. DC krugovi koji sadrže operativna pojačala21
1.10. Teoreme za DC kola
1.10.1. Aktuelni metod ogranka11
1.10.2. Maksimalni prijenos snage12
1.10.3. Mrežna strujna metoda30
1.10.4. Metoda napona čvora41
1.10.5. Nortonova teorema23
1.10.6. Superposition61
1.10.7. Theveninova teorema20
2. AC CIRCUITS
temaBroj krugova
2.1. Izvori sa sinusoidalnim talasnim oblikom 5
2.2. Mreže koje sadrže kondenzatore

7
2.3. Mreže koje sadrže induktore12
2.4. Kompleksni brojevi7
2.5. Impedansa24
2.6. Serija RC Circuits10
2.7. Serija RL kola8
2.8. Parallel RC Circuits4
2.9. Parallel RL Circuits4
2.10. Serija RLC kola10
2.11. Parallel RLC Circuits7
2.12. Serijski paralelni RLC krugovi68
2.13. Resonance7
2.14. Faktor kvaliteta i propusnost4
2.15. Sile u AC strujnim krugovima36
2.16. Transformatori30
2.17. Trofazni generatori16
2.18. AC krugovi koji sadrže kontrolisane izvore4
2.19. AC krugovi koji sadrže operativna pojačala21
3. ANALIZA VREMENSKOG DOMENA
temaBroj krugova
3.1. RC Networks
3.1.1. Mreže prvog reda21
3.1.2. Mreže drugog reda9
3.1.3. Mreže višeg reda2
3.1.4. Krugovi koji sadrže kontrolisane izvore6
3.1.5. Sklopovi koji sadrže operativna pojačala8
3.2. RL Networks
3.2.1. Mreže prvog reda15
3.2.2. Mreže drugog reda3
3.2.3. Krugovi koji sadrže kontrolisane izvore2
3.3. RLC Networks32

3.4. Problemi stabilnosti25
4. ANALOG ELECTRONICS
temaBroj krugova
4.1. Aktivna opterećenja i trenutni izvori12
4.2. Aktivni filtri11
4.3. Amplifying Devices20
4.4. Pojačala25
4.5. Analog Circuits14
4.6. Differential Amplifiers32
4.7. Diodes51
4.8. Feedback10
4.9. Frekvencijski odziv16
4.10. Operational Amplifiers31
4.11. Operativna pojačala i diode17
4.12. Oscilatori27
4.13. Pojačala snage6
4.14. Tajmeri (555)13
4.15. Tranzistori18
4.16. razni15
4.17. Uvod u digitalnu elektroniku30
5. DIGITAL ELECTRONICS
temaBroj krugova
5.1. Adders6
5.2. Bulovi zakoni11
5.3. Comparators4
5.4. Dekoderi i enkoderi10
5.5. Gates16
5.6. Inverteri i puferi7
5.7. Multiplekseri5
5.8. Shifting8
5.9. Triggers3
5.10. Brojači21
5.11. Papuče9
5.12. Proizvedeni Ics26
5.13. razni4
6. CONTROL
temaBroj krugova
6.1. Praznici prvog reda4
6.2. Odsustvo drugog reda1
6.3. Kontroleri9
6.4. Dead-Time4
6.5. Operations4
6.6. Nelinearno9


Kliknite ORDER za kupovinu cijele kolekcije.