Equation Editor

Equation Editor

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINA uključuje uređivač teksta i jednadžbi za označavanje shema, dijagrama i grafičkih rezultata. Pomoću ovih alata možete dizajnirati profesionalne izvještaje i dokumente. Nastavnici i učenici će to također smatrati neprocjenjivom pomoći u rješavanju problema i pripremi primjera.

Još jedna snažna karakteristika TINA-e je njen prevodilac.

Koristeći uređivač teksta, možete unijeti proizvoljne funkcije i riješiti sisteme linearnih jednadžbi ili procijeniti integrale. Interpreter takođe može obraditi i zatim nacrtati prethodne rezultate i parametre referentnog kruga.

EQUATION EDITOR, slika 1