Matrix Flowcode

Matrix Flowcode

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode vam omogućava da brzo i lako razvijete složene elektronske i elektromehaničke sisteme. Alat za grafičko programiranje omogućava onima koji imaju malo iskustva da razviju sistem za nekoliko minuta.

Flowcode je napredna integrisana razvojna okolina (IDE) za razvoj elektronskih i elektromehaničkih sistema. Inženjeri - profesionalni i akademski, koriste Flowcode za razvoj sistema za kontrolu i merenje na bazi mikrokontrolera ili na robusnim industrijskim interfejsima koji koriste Windows kompatibilne lične računare.

Flowcode je savršen za programiranje PIC uređaja, uključujući Microchipov 8bit, 16bit i 32 bitni raspon mikrokontrolera. Takođe je lako i efikasno rešenje za programiranje Atmel AVR, Arduino i ARM baziranih uređaja.

MCU HEX kodovi generisani Flowcode-om mogu se učitati u MCU-ove u TINA-i i koristiti u mješovitim krugovima.

Flowcode možete kupiti zajedno sa TINA-om kao paket po povoljnoj cijeni.

Primjeri primjene možete pronaći u:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrica Flowcode, slika 1

Za više informacija o kliku Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode je proizvod Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/