Online simulacija sklopa mikrokontrolera koristeći TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud podržava mnogo (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) mikrokontroleri; stalno se dodaju novi MCU. Možete vidjeti i modificirati program koji se izvodi u procesoru i, naravno, možete kreirati vlastiti kod.

Režim simulacije MCU sklopa TINACloud-a je vrlo sličan onom načinu rada u offline verziji TINA-e opisanoj ovdje https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Pokretanje MCU koda

Sljedeća shema koristi 16F73 PIC mikrokontroler.

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži pomoću aplikacije TINACloud

Ovaj sklop jednostavno broji napred jedan po jedan. Pritisnite Dig da biste videli kako radi. Displej treba da napreduje jedan po jedan

Kliknite na MCU komponentu, a zatim na dugme… da biste videli liniju „ASM koda“

Dijalog Svojstva će se pojaviti sa ASM kodom koji se može uređivati.