Online analiza buke pomoću TINACloud

TINAAnaliza buke u oblaku određuje spektar šuma kruga i može upućivati ​​buku na ulaz ili izlaz.

Mogu se izračunati i snaga šuma i odnos signal-šum.

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži pomoću aplikacije TINACloud