Online SMPS analiza pomoću TINACloud

Strujni krugovi napajanja SMPS ili prekidačkog moda su važan dio moderne elektronike. Teška analiza prijelaza potrebna za simuliranje takvog kruga može zahtijevati mnogo vremena i pohranu računala. Kako bi podržao analizu takvih kola, TINACloud pruža moćne alate i načine analize.

Pokrenite simulaciju sada sa TINACloud, ugrađenim u prozor iznad ili pozovite TINACloud u novoj kartici preglednika klikom STRANICI

Koristeći Steady State Solver

Najviše vremena troši na analizu SMPS kola da dostigne svoje stabilno stanje, kada se DC nivo izlaznog napona ne promeni i izlazni talasni oblik ima samo mali periodični talas. Da bi se to stanje automatski pronašlo, TINACloud ima Steady State Solver u meniju Analysis.

Analiza koraka ulaza

Jedna od standardnih analiza za SMPS kola je izračunavanje odgovora na ulaznu promenu da bi se testirala sposobnost SMPS dizajna da reguliše izlaz sa promenom stepena u ulaznoj liniji. To se može postići dodavanjem impulsa ulaznom naponu i provjeri izlaznih i drugih napona. Pošto je ulazna promena relativna u odnosu na stacionarno stanje, možemo je pokrenuti iz početnih vrednosti stacionarnog stanja izračunatog pomoću TINACloud-ovog stabilizatora.

Analiza stepena opterećenja

Druga standardna analiza je određivanje odgovora SMPS na brzu promjenu opterećenja. Koristeći simulaciju, odgovor na promjene opterećenja dobiva se dodavanjem strujnog impulsa na opterećenje i analizom izlaznih i drugih napona. Pošto je promena opterećenja u odnosu na stacionarno stanje, možemo je pokrenuti iz početnih vrijednosti stacionarnog stanja koje je izračunao TINACloud-ov stabilni solver.

AC analiza

Za AC analizu i analizu stabilnosti možete koristiti tzv. Prosječni modeli predstavljaju metodu koja se zasniva na usrednjavanju efekata tokom procesa prebacivanja. Rezultirajuće jednačine su linearne, stoga je metoda izuzetno brza kako bi se nacrtale Bode i Nyquistove parcele potrebne za analizu stabilnosti. Imajte na umu da za upotrebu funkcije analize AC u TINAC-u trebate prosječni model, prolazni modeli nisu primjenjivi i da će dati neprikladne rezultate