Online Spice Simulacija sa TINACloud

TINACloud koristi napredne algoritme i modele koji su potpuno kompatibilni sa 3F5 Berkeley Spice, XSpice, PSpice i drugih Spice zasnovani programi. To omogućava efikasno rukovanje modelima uređaja proizvođača, koji su direktno dostupni u TINACloud grafičkim komponentama.

TINACloud ima velike biblioteke koje sadrže Spice modeli koje nude proizvođači poluprovodnika kao što su Analog Devices, Texas Instruments, National Semiconductors i drugi. U te biblioteke možete dodati više modela koristeći TINA inteligentni upravitelj biblioteka bilo da ste ih dobili od CD-a proizvođača, preuzeli sa Interneta ili sami napravili.

Kliknite na sliku da biste otvorili i analizirali ovaj krug.

Kliknite simbole Opamp, a zatim dugme… u retku SubCkt (Sadržaj) da biste videli Spice netlist.

Rezultat prolazne analize