optimizacija

optimizacija

Jump to TINA Main Page & General Information 

korišćenje TINAParametri nepoznatog kruga optimizacije mogu se automatski odrediti tako da mreža može proizvesti unaprijed definiranu ciljnu izlaznu vrijednost, minimalnu ili maksimalnu.

Optimizacija je korisna ne samo u dizajnu kola, već iu nastavi, konstruiranju primjera i problema.

Optimizacija, slika 1