Šematski urednik simbola

Šematski urednik simbola

Jump to TINA Main Page & General Information 

Koristeći TINA-ov Schematic Symbol Editor, možete kreirati nove shematske simbole tako da možete dodati vlastite komponente kruga TINA-i.

Da biste kreirali nove simbole, postavite linije, lukove, pravokutnike i proizvoljne znakove bilo kojim fontom, navodeći širinu, boju i boju područja.

Nakon crtanja simbola, dodajete i definirate veze na njega.

SCHEMATIC SYMBOL EDITOR