Uređivač uzbude TINACloud-a (ARB)

Jump to TINA Main Page & General Information 

U TINACloud-u možete definirati proizvoljne analogne i digitalne valne oblike (ARB) na nekoliko načina.

  • Možete definirati analogne valne oblike pomoću TINACloud Interpretera. Interpreter u TINACloud-u vam dozvoljava da koristite sve standardne aritmetičke funkcije, definišete varijable i procedure i referencirate simboličke nazive parametara komponenti kruga.
  • Također možete definirati valne oblike pomoću Spice PWL (PieceWise Linear) format.
  • Digitalni talasni oblici se mogu kreirati kao niz vremena i logičkih nivoa.

Nakon što je ekscitacija definisana, može se prikazati, verifikovati i sačuvati na disk za kasniju upotrebu sa bilo kojim kolom. Koristite ove alate kao uređivač signala, urednik valnih oblika i simulirajte generatore proizvoljnog signala (ARB) ili generatore valnog oblika.

Definicija analognog talasa pomoću TINACloud Interpretera (Korisnička uzbuđenja -> AM.TSC)

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži sa TINACloud.

Izvor PWL (Korisnička uzbuđenja -> PWL.TSC)

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži sa TINACloud.

Definicija digitalnog vala (HALF_ADD.TSC)

Kliknite na sliku da biste pokrenuli ovaj krug na mreži sa TINACloud.