1200 Problemes i exemples

sobre teoria de circuits i electrònica mitjançant TINA

1200 Problemes i exemples

On Circuit Theory & Electronics

Col·lecció de fitxers de circuits TINA.

Heu d'instal·lar TINA per obrir aquests fitxers

Feu clic a ORDRE per comprar tota la col·lecció.

1. CIRCUITS DC
TemaNombre de circuits
1.1. Sèrie DC Circuits19
1.2. Circuits paral·lels DC10
1.3. Circuits paral·lels de la sèrie DC39
1.4. Alimentació en un circuit DC37
1.5. Resol els circuits DC utilitzant la conversió Y per a estrelles12
1.6. Càlcul dels dos paràmetres del port30
1.7. Circuits que contenen dos ports5
1.8. Circuits DC que contenen fonts controlades22
1.9. Circuits DC que contenen amplificadors operacionals21
1.10. Teoremes dels circuits DC
1.10.1. Branca del mètode actual11
1.10.2. Transferència màxima de potència12
1.10.3. Mètode actual de malla30
1.10.4. Mètode de tensió del node41
1.10.5. Teorema de Norton23
1.10.6. Superposició61
1.10.7. Teorema de Thevenin20
2. CIRCUITS AC
TemaNombre de circuits
2.1. Fonts amb forma d'ona sinusoïdal 5
2.2. Xarxes que contenen condensadors

7
2.3. Xarxes que contenen inductors12
2.4. Nombres complexos7
2.5. Impedància24
2.6. Sèrie RC Circuits10
2.7. Sèrie RL Circuits8
2.8. Circuits paral·lels RC4
2.9. Circuits paral·lels de RL4
2.10. Circuits de la sèrie RLC10
2.11. Circuits RLC paral·lels7
2.12. Circuits RLC de sèrie paral·lels68
2.13. Ressonància7
2.14. Factor de qualitat i ample de banda4
2.15. Potències en circuits AC36
2.16. Transformadors30
2.17. Generadors trifàsics16
2.18. Circuits d’AC amb fonts controlades4
2.19. Circuits AC que contenen amplificadors operacionals21
3. ANÀLISI DEL TEMPS DE DOMINI
TemaNombre de circuits
3.1. Xarxes RC
3.1.1. Xarxes de primer ordre21
3.1.2. Xarxes de segon ordre9
3.1.3. Xarxes d’ordres més altes2
3.1.4. Circuits que continguin fonts controlades6
3.1.5. Circuits que contenen amplificadors operacionals8
3.2. Xarxes RL
3.2.1. Xarxes de primer ordre15
3.2.2. Xarxes de segon ordre3
3.2.3. Circuits que continguin fonts controlades2
3.3. Xarxes RLC32

3.4. Problemes d’estabilitat25
4. ELECTROGNICA ANAL ELECTRGICA
TemaNombre de circuits
4.1. Càrregues actives i fonts actuals12
4.2. Filtres actius11
4.3. Amplificadors20
4.4. Amplificadors25
4.5. Circuits analògics14
4.6. Amplificadors diferencials32
4.7. Diodes51
4.8. Comentaris10
4.9. Resposta de freqüència16
4.10. Amplificadors operacionals31
4.11. Amplificadors i diodes operacionals17
4.12. Oscil·ladors27
4.13. Amplificadors de potència6
4.14. Temporitzadors (555)13
4.15. Transistors18
4.16. Miscel · lani15
4.17. Introducció a l'electrònica digital30
5. ELECTRNICA DIGITAL
TemaNombre de circuits
5.1. Adders6
5.2. Lleis booleanes11
5.3. Comparadors4
5.4. Descodificadors i codificadors10
5.5. Gates16
5.6. Inversors i tampons7
5.7. Multiplexors5
5.8. Canviant8
5.9. Disparadors3
5.10. Comptadors21
5.11. Xancletes9
5.12. Ics fabricats26
5.13. Miscel · lani4
6. CONTROL
TemaNombre de circuits
6.1. Esgota la primera ordre4
6.2. Esgota la segona ordre1
6.3. Controladors9
6.4. Temps mort4
6.5. Operacions4
6.6. No lineal9


Feu clic a ORDRE per comprar tota la col·lecció.