Simulació de circuits en línia de microcontrolador mitjançant TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

TINACloud suporta molts (PIC, AVR, Arduino, 8051, HCS, STM, ARM, TI-Tiva, TI-Sitara, Infineon-XMC) microcontroladors; s’afegeixen constantment noves MCU. Podeu veure i modificar el programa que s’executa al processador i, per descomptat, podeu crear el vostre propi codi.

El mode de simulació del circuit MCU de TINACloud és molt similar al mateix mode en la versió fora de línia de TINA descrita aquí https://www.tina.com/microcontroller-circuits/

Execució d’un codi MCU

El següent esquema és utilitzar el microcontrolador 16F73 PIC.

Feu clic a la imatge per executar aquest circuit en línia amb TINACloud

Aquest circuit només compta cap endavant. Premeu el botó excavació botó per veure com funciona. La pantalla hauria de fer un pas endavant

Feu clic al component MCU i després al botó ... per veure la línia "Codi ASM"

Apareixerà un diàleg de propietats amb el codi ASM que es pot editar.