Anàlisi simbòlic en línia de circuits analògics mitjançant TINACloud

L’anàlisi simbòlica en línia de TINACloud produeix l’expressió de forma tancada de la funció de transferència, resistència equivalent, impedància o resposta de les xarxes lineals analògiques immediatament. En mode d’anàlisi DC i AC, TINACloud obté les fórmules de forma simbòlica o completament simbòlica. En l’anàlisi transitòria, la resposta es determina en funció del temps. Les variables dels circuits es poden fer referència com a noms simbòlics o bé per valor en funció dels components. A través d’anàlisi simbòlica es poden calcular i representar els pols i zeros dels circuits lineals. Podeu preparar informes i presentacions de paper mitjançant la impressió o copiant i enganxant les vostres expressions a qualsevol programa de Windows.

Feu clic a la imatge per executar aquest circuit en línia amb TINACloud

en línia Anàlisi simbòlica que produeix l’expressió de forma tancada de la funció de transferència