Presentació de resultats de simulació

Presentació de resultats de simulació

Jump to TINA Main Page & General Information 

Editor de diagrames

Amb TINA podeu fer presentacions destacades de diagrames de Bode, diagrames de Nyquist, respostes transitòries, formes d’ona digitals i altres dades mitjançant escales lineals o logarítmiques.

Personalitzeu les presentacions fàcilment utilitzant les eines de dibuix avançades de TINA: podeu imprimir les vostres trameses directament des de TINA, tallar-les i enganxar-les al vostre paquet de processament de text preferit o exportar-les a formats estàndard populars. La personalització inclou un control complet sobre textos, eixos i estil de traça; per exemple, ajustar l’amplada i el color de la línia, els tipus de lletra de totes les mides i colors, i l’escalat automàtic o manual per a cada eix.