Editor de símbols esquemàtics

Editor de símbols esquemàtics

Jump to TINA Main Page & General Information 

Mitjançant l’Editor de símbols esquemàtics de TINA, podeu crear nous símbols esquemàtics perquè pugueu afegir els vostres propis components de circuit a TINA.

Per crear nous símbols, col·loqueu línies, arcs, rectangles i caràcters arbitraris amb qualsevol tipus de lletra, especificant l’amplada de línia, el color i l’emplenament del color de l’àrea.

Després de dibuixar el símbol, afegiu i definiu connexions.

EDITOR SCHEMÀTIC DE SIMBOLS