Suport a llibres de text líders

Suport a llibres de text líders

1. Thomas L. Floyd FONAMENTS DIGITALS

Prentice-Hall International, Inc. 1997 Upper Saddle River, Nova Jersey

PORTES L GGICS17
ÀLGEBRA BOOLEÀ I SIMPLIFICACIÓ L SIMGICA13
FUNCIONS DE LA L .GICA COMBINACIONAL41
FLIP-FLOPS I DISPOSITIUS RELACIONATS12
COMPTADORS21
SHIFT REGISTRES8

2. William Kleitz ELECTRITALNICA DIGITAL

(Un enfocament pràctic) Prentice-Hall 1996, Upper Saddle River, Nova Jersey

PORTA LOGICA BÀSICA3
INVERTIR PORTES L GGICS9
ALGEBRA BOOLEANA I TÈCNIQUES DE REDUCCIÓ11
OPERACIONS ARITMÈTIQUES I CIRCUITS6
CONVERTORS DE CODI MULTIPLEXERS I DEMULTIPLEXERS14
FAMÍLIES L FGICAS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES2
FLIP-FLOPS I REGISTES9
CIRCUITS I APLICACIONS COMPTADORS21
SHIFT REGISTRES8
MULTIVIBRADORS I EL TEMPS 5559
INTERFACCIÓ AL MÓN ANAL WORGIC1

3. Robert T. Paynter DISPOSITIUS ELECTRCNICS INTRODUCTORS I CIRCUITS

Prentice Hall 1997, Upper Saddle River, Nova Jersey, Columbus, Ohio

DIODES2
APLICACIONS DE DIODE COMUNS
(Circuits d’alimentació bàsics)15
(Clippers, pinces, multiplicadors i diplays)
Tisores2
Pinces9
Multiplicadors de tensió6
TRANSISTORS DE JUNCTION BIPOLAR2
CIRCUITS DE BIASING DC3
INTRODUCCIÓ A AMPLIFICADORS13
AMPLIFICADORS D'EMISSORS COMUNS7
ALTRES AMPLIFICADORS DE BJT6
AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA5
TRANSISTORS DE EFECTES DE CAMP7
MOSFETS7
RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA AMPLIFICADORA6
AMPLIFICADORS OPERATIUS6
APLICACIONS ADDICIONALS D'OP-AMP20
AMPLIFICADORS TUNED8
OSCILLADORS22
CIRCUITS DE CONVOCAT SWRIA D'ESTAT SLID18

4. Robert Boylestad DISPOSITIUS ELECTRNICS I TEORIA DEL CIRCUIT

PrenticeHall Inc. A Simon & Schuster Company Englewood Cliffs, New Jersey 1996.

DIODES SEMICONDUCTORS3
APLICACIONS DE DIODE16
BIASING DC - BJTs1
BIASING FET1
BJT TRANSISTOR MODELING1
ANÀLISI BJT DE PETITA SENYAL3
FET ANALISI DE PETITA SENYALS Problema2
RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA BJT I JFET9
CONFIGURACIONS COMPONENTS4
TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ DISCRETA I IC26
AMPLIFICADORS OPERATIUS2
APLICACIONS OP-AMP4
AMPLIFICADORS DE POTÈNCIA2
LINEAR-DIGITAL Ics1
RETORN I CIRCUITS OSCILLADORS23
ALIMENTACIÓ (REGULADORS DE TENSIÓ)34

5. Stanley G Burns, Paul R. Bond PRINCIPIS de circuits electrònics

Iowa State University. PWS Publishing Company Boston 1997.

PART I.
DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS i CIRCUITS BÀSICS
FONAMENTS ELECTRNICS DEL CIRCUIT17
DIODES SEMICONDUCTORS I CIRCUITS DE DIODE11
EL TRANSISTOR DE JUNCTION BIPOLAR5
EL TRANSISTOR DE L'EFECTE DE CAMP11
PART II.
CIRCUITS LINEALS
TÈCNIQUES D'ANÀLISI BÀSICA6
BIASING I ESTABILITAT12
ANÀLISI D'AMPLIFICADOR DE MIDFREQUÈNCIA DE PETITA SENYAL14
EFECTES DE FREQÜÈNCIA en AMPLIFICADORS DE PETITES SENYALS2
CIRCUITRE AMPLIFICADOR OPERATIU11
REACCIÓ19
PART III.
CIRCUITS DIGITALS
PORTA LOGICA INTEGRADA - CIRCUIT16
SUBSISTEMES DIGITALS PETITS12
MEMRIES DE SEMICONDUCTORS1
CONVERSIÓ ANAL -GICA-DIGITAL i DIGITAL-ANAL CONGICA6
EXEMPLES ADDICIONALS DE CIRCUITS INTEGRATS ANAL INTGICS1

6. Muhammad H. Rashid CIRCUITS MICROELECTRICNICS

PWS Publishing Company Boston 1999.

DIODES12
APLICACIÓ DE DIODES32
INTRODUCCIÓ a AMPLIFICADORS16
DISPOSITIUS AMPLIFICATS19
INTRODUCCIÓ A AMPLIFICADORS OPERATIUS37
CARACTERÍSTIQUES D'OP-AMPS PRÀCTICS8
RESPOSTA DE FREQÜÈNCIA d’AMPLIFICADORS15
FILTRES ACTIUS11
AMPLIFICADORS DE FEEDBACK10
OSCILLADORS33