Ensenyament i formació

Ensenyament i formació

Formació basada en ordinador amb TINA

Les fortes funcions orientades a l'educació de TINA donen als educadors les eines que necessiten per a una formació informàtica eficaç. Utilitzant TINA, podeu transformar les aules de PC existents en laboratoris de formació d’electrònica contemporània a baix cost.

TINA té dos modes de funcionament especials per a la formació i l'examen. En aquests modes, l'estudiant treballa en problemes sota la supervisió de TINA, que solucionarà els problemes però esperarà i comprovarà la resposta de l'estudiant.

Un estudiant pot utilitzar noms simbòlics de components i respondre fórmules o números. En mode d’entrenament, TINA adverteix a l’estudiant de la resposta incorrecta; en mode d'examen, simplement avaluarà i registrarà la resposta. Hi ha disponible una gran quantitat de problemes ja elaborats pels professors.

Ús de l’interpret

Ús de l’interpret en la resolució de problemes. Per a problemes més complicats, l’intèrpret pot substituir totalment el llapis, el paper i la calculadora. Invocant l'intèrpret, l'estudiant pot obtenir quantitats auxiliars i resultats intermedis pas a pas.

L’intèrpret permet l’ús de noms simbòlics de components o els seus valors numèrics, avalua expressions, resol equacions lineals, pren derivades, integra i molt més.

La solució detallada es pot desar per al seu ús posterior o imprimir-se per a l'avaluació.