Editor esquemàtic de TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Introduïu els diagrames de circuits esquemàtics amb l’editor esquemàtic fàcil d’utilitzar de TINACloud o carregueu esquemes ja existents creats amb TINACloud o amb versions anteriors de TINA. Els símbols de components escollits a la barra de components es poden col·locar, moure, girar i / o reflectir fàcilment a la pantalla. El catàleg de semiconductors de TINACloud permet a l'usuari seleccionar components d'una biblioteca extensible per l'usuari que contingui més de parts de 30000.

També podeu crear i editar circuits en tauletes, incloses les tauletes basades en iPad i Android. Vegeu el vídeo del tutorial a continuació: