Anàlisi de la tolerància

Anàlisi de la tolerància

Jump to TINA Main Page & General Information 

Es poden assignar toleràncies als elements del circuit per al seu ús en anàlisis de Monte-Carlo o en els pitjors casos. Els resultats es poden avaluar estadísticament mitjançant mitjans esperats, desviacions estàndard i rendiments.

Moure el cursor a una corba concreta recupera els valors dels components corresponents de manera que es puguin interpretar els resultats extrems.

Els models de tolerància proporcionats per a cada component permeten una distribució uniforme, gaussiana o general. Mitjançant la distribució general, podeu definir la tolerància asimètrica i la tolerància del grup.

Amb la tolerància de grup, fins i tot podeu modelar el seguiment negatiu, on els valors dels components d’un grup es canviaran en la direcció oposada de l’altre grup.