1200 Problémy a příklady

o teorii obvodů a elektronice pomocí TINA

1200 Problémy a příklady

Teorie obvodů a elektronika

Sbírka souborů obvodů TINA.

Pro otevření těchto souborů je třeba nainstalovat TINA

Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT zakoupíte celou kolekci.

1. DC CIRCUITS
TémaPočet obvodů
1.1. Série DC obvodů19
1.2. Paralelní stejnosměrné obvody10
1.3. Série Paralelní stejnosměrné obvody39
1.4. Napájení v DC obvodu37
1.5. Řešení DC obvodů pomocí konverze Y na hvězdu12
1.6. Výpočet dvou parametrů portu30
1.7. Obvody obsahující dva porty5
1.8. DC obvody obsahující řízené zdroje22
1.9. DC obvody obsahující operační zesilovače21
1.10. Věty o stejnosměrných obvodech
1.10.1. Současná metoda pobočky11
1.10.2. Maximální přenos energie12
1.10.3. Metoda proudové sítě30
1.10.4. Metoda napětí na uzlu41
1.10.5. Nortonova věta23
1.10.6. Superpozice61
1.10.7. Theveninova věta20
2. AC CIRCUITS
TémaPočet obvodů
2.1. Zdroje se sinusovým průběhem 5
2.2. Sítě obsahující kondenzátory

7
2.3. Sítě obsahující induktory12
2.4. Komplexní čísla7
2.5. Impedance24
2.6. Série RC obvody10
2.7. Obvody řady RL8
2.8. Paralelní RC obvody4
2.9. Paralelní obvody RL4
2.10. Série RLC obvodů10
2.11. Paralelní RLC obvody7
2.12. Série - Paralelní RLC obvody68
2.13. Rezonance7
2.14. Faktor kvality a pásmo4
2.15. Síla v AC obvodech36
2.16. Transformátory30
2.17. Třífázové generátory16
2.18. AC Obvody obsahující řízené zdroje4
2.19. AC obvody obsahující operační zesilovače21
3. ANALÝZA ČASOVÉ DOMÉNY
TémaPočet obvodů
3.1. RC sítě
3.1.1. Sítě prvního řádu21
3.1.2. Sítě druhého řádu9
3.1.3. Sítě vyššího řádu2
3.1.4. Obvody obsahující řízené zdroje6
3.1.5. Obvody obsahující operační zesilovače8
3.2. RL Networks
3.2.1. Sítě prvního řádu15
3.2.2. Sítě druhého řádu3
3.2.3. Obvody obsahující řízené zdroje2
3.3. RLC Networks32

3.4. Problémy stability25
4. ANALOG ELECTRONICS
TémaPočet obvodů
4.1. Aktivní zátěže a zdroje proudu12
4.2. Aktivní filtry11
4.3. Zesilovací zařízení20
4.4. Zesilovače25
4.5. Analogové obvody14
4.6. Diferenciální zesilovače32
4.7. Diody51
4.8. zpětná vazba10
4.9. Frekvenční odezva16
4.10. Operační zesilovače31
4.11. Operační zesilovače a diody17
4.12. Oscilátory27
4.13. Výkonové zesilovače6
4.14. Časovače (555)13
4.15. Tranzistory18
4.16. Smíšený15
4.17. Úvod do digitální elektroniky30
5. DIGITAL ELECTRONICS
TémaPočet obvodů
5.1. Doplňky6
5.2. Booleovské zákony11
5.3. Komparátory4
5.4. Dekodéry a kodéry10
5.5 Gates16
5.6. Střídače a vyrovnávací paměti7
5.7. Multiplexery5
5.8. Posunutí8
5.9. Spouští3
5.10. Čítače21
5.11. Žabky9
5.12. Vyrobené Ics26
5.13. Smíšený4
6. ŘÍZENÍ
TémaPočet obvodů
6.1. První řád Lags4
6.2. Druhé pořadí Lags1
6.3. Regulátory9
6.4. Mrtvý čas4
6.5. Operace4
6.6. Nelineární9


Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT zakoupíte celou kolekci.