Online analogová obvodová simulace v TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Simulace analogových obvodů v TINACloud je velmi podobná offline verzi TINA popsané zde https://www.tina.com/analog-simulation/ ale TINACloud můžete spustit v prohlížeči bez jakékoli instalace a kdekoli a na jakékoli platformě.

Vyzkoušejte TINACloud ve vloženém okně níže.

Z menu analýzy spustíte AC analýzu a AC přenosové charakteristiky nebo přechodové… pro získání níže uvedených diagramů.

Výsledek AC analýzy: Bode Plot
Výsledek AC analýzy: Bode Plot
Výsledek přechodové analýzy
Výsledek přechodové analýzy

Digitální simulace
Simulace VHDL
Simulace MCU
Simulované obvodové simulacen
Interaktivní režim