Analogové a digitální komunikační systémy

ANALOGOVÉ A DIGITÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Elektronické, analogové a digitální komunikační systémy

Analogové a digitální komunikační systémy
Martin S. Roden
5th Electronic Edition

Tato vynikající kniha, úvod do analogových a digitálních komunikačních systémů, klade důraz na sjednocující principy řízení všech forem komunikace, ať už analogové nebo digitální. Zatímco kniha má přístup k matematickým systémům ve všech fázích předmětu, zabývá se také současnými aplikacemi obvodů, které jsou nyní dostupné v TINA kliknutím myši z tohoto elektronického vydání knihy vydávané DesignSoft.

Obsah

1. ÚVOD
Náhled, 1
1.1. Potřeba komunikovat - historie, 2
1.2. Životní prostředí, 3

1.3. Typy signálů, 15
1.3.1. Analog Continuous, 15
1.3.2. Analog Sampled, 16
1.3.3. Digitální signál, 16
1.4. Prvky komunikačního systému, 17

1.5. Odběr vzorků, 19
1.5.1. Chyby ve vzorkování, 27
1.6. Konverze A / D a D / A, 34
1.6.1. Quantizers, 37
1.7. Shannonova věta o kapacitě kanálu, 49

Problémy, 56

2. PŘEVODOVKA BASEBAND
Náhled, 62
2.1. Analog Baseband, 63
2.2. Diskrétní baseband, 64
2.2.1. Pulzní amplitudová modulace, 64
2.2.2. Časově dělené multiplexování, 69
2.2.3. Intersymbol Interference a Crosstalk, 73
2.2.4. Modulace šířky pulsu, 77
2.2.5. Modulace pulzní polohy, 81
2.3. Digitální baseband, 82
2.3.1. Formáty signálu, 82
2.3.2. Modulace pulzního kódu (PCM), 95
2.3.3. M-ary Baseband, 104
2.3.4. Časově dělené multiplexování, 105
2.3.5. Delta modulace, 106
2.3.6. Ostatní A / D konverzní techniky, 111
2.4. Přijímače, 115
2.4.1. Příjem analogového basebandu, 116
2.4.2. Diskrétní příjem v základním pásmu, 116
2.4.3. Digitální příjem v základním pásmu, 118
2.4.4 Intersymbol Interference Revisited, 138
2.5. Výkon, 145
2.5.1. Analog Baseband, 145
2.5.2. Diskrétní baseband, 149
2.5.3. Digitální baseband, 152
Aplikace 2.6, 187
2.6.1. Telefon - místní smyčka, 187
2.6.2. Televize s uzavřeným okruhem, 188
2.6.3. Digitální záznam - CD, 194

Problémy, 198

3. MODULACE MODULACE
Náhled, 214
3.1. Koncepce modulace, 215
3.2. Amplitudová modulace, 217
3.2.1. Dvojitý postranní pás potlačený nosič, 217
3.2.2. Dvojitý postranní pásový nosič, 223
3.2.3. Single Sideband, 230
3.2.4. Vestigial Sideband (VSB), 231
3.2.5. ASK a MASK, 233
3.3. Modulátory, 236
3.3.1. Dvojitý postranní panel, 236
3.3.2. Modulátory s jedním postranním pásmem, 247
3.3.3. Vestigial Sideband (VSB), 250
3.3.4. Digitální ASK modulátory, 251
3.4. Demodulátory, 253
3.4.1. Koherentní demodulace, 253
3.4.2. Obnovení nosiče v AMTC, 264
3.4.3. Nekoherentní demodulace, 266
3.4.4. IC modulátory a demodulátory, 275
3.5. Výkon, 276
3.5.1. Koherentní detekce, 277
3.5.2. Nekoherentní detekce, 288
3.6. Úvahy o návrhu, 295
3.6.1. Analog Design Tradeoffs, 296
3.6.2. Digital Design Tradeoffs, 297
3.6.3. Požadavky na design digitální komunikace, 299
3.7. Aplikace, 302
3.7.1. Vysílání AM, 302
3.7.2. Televize, 307
3.7.3. Mobilní telefon, 310

Problémy, 313

4. FREKVENČNÍ MODULACE
Náhled, 327
4.1. Frekvenční modulace, 328
4.1.1. Okamžitá frekvence, 328
4.1.2. Úzké pásmo FM, 330
4.1.3. Šířka pásma FM, 335
4.1.4. Klíčování frekvenčního posunu (FSK), 346
4.1.5. MFSK, 349
4.2. Modulátory, 350
4.2.1. Analogové modulátory, 350
4.2.2. Digitální (FSK) modulátory, 354
4.3. Demodulátory, 356
4.3.1. Analogové demodulátory, 356
4.3.2. Digitální demodulátory, 367
4.4. Výkon, 369
4.4.1. Analog, 369
4.4.2. Digitální, 378
4.5. Aplikace, 387
4.5.1. Vysílání FM a FM Stereo, 387
4.5.2. MODEMS, 391
4.5.3. Dvojité tónové (DTMF) vytáčení, 394
Problémy, 395

5. MODULACE FÁZY
Náhled, 404
5.1. Analogová fázová modulace, 404
5.1.1. Úzký PM, 405
5.1.2. Šířka pásma PM, 407
5.2. Digitální fázová modulace, 412
5.2.1. PSK, 412
5.2.2. MPSK, 417
5.2.3. DPSK, 421
5.3. Modulátory, 422
5.3.1. Analog, 422
5.3.2. Digitální, 424
5.4. Demodulátory, 426
5.4.1. Analog, 426
5.4.2. Digitální, 426
5.5. Výkon, 434
5.5.1. Analog, 434
5.5.2. Digitální, 438
5.6. Aplikace, 446
5.6.1. MODEMS, 446
Problémy, 448

6. HYBRIDNÍ SYSTÉMY
Náhled, 455
6.1. Analog, 455
6.1.1. QAM, 455
6.1.2. AM Stereo, 458
6.2. Digitální, 463
6.2.1. Design Tradeoffs, 463
6.2.2. QAM, 464
6.3. MODEMS, 469

Problémy, 470

DODATEK A: FOURIER ANALÝZA
A.1. Fourierovy řady, 471
A.2. Fourierova transformace, 474
A.3. Funkce Singularity, 477
A.4. Konvoluce, 482
A.4.1. Parsevalův teorém, 485
A.5. Vlastnosti Fourierovy transformace, 486
A.5.1. Real / Imaginary-Even / Odd, 486
A.5.2. Časový posun, 487
A.5.3. Frekvence Shift, 488
A.5.4. Linearita, 488
A.5.5. Věta o modulaci, 488
A.6. Periodické funkce, 489

DODATEK B: LINEÁRNÍ SYSTÉMY
B.1. Funkce systému, 493
B.2. Filtry, 496
B.2.1. Ideální Lowpass filtr, 497
B.2.2. Ideální Bandpass filtr, 499
B.3. Praktické filtry, 501
B.3.1. Lowpass Filter, 501
B.3.2. Bandpass Filter, 506
B.4. Aktivní filtry, 508
B.5. Produkt šířky pásma, 510

DODATEK C: PROBABILITA A HLUK
C.1. Základní prvky teorie pravděpodobnosti, 514
C.1.1. Pravděpodobnost, 514
C.1.2. Podmíněné pravděpodobnosti, 516
C.1.3. Náhodné proměnné, 518
C.1.4. Funkce hustoty pravděpodobnosti, 520
C.1.5. Očekávané hodnoty, 522
C.1.6. Funkce náhodné proměnné, 525
C.2. Časté funkce hustoty, 528
C.2.1. Gaussovské náhodné proměnné, 528
C.2.2. Funkce Rayleighovy hustoty, 533
C.2.3. Exponenciální náhodné proměnné, 535
C.2.4. Funkce Ricean Density, 535
C.3. Náhodné procesy, 536
C.4. Bílý šum, 546
C.5. Úzký šum, 547
C.6. Odpovídající filtr, 553

DODATEK D: TABULKA FOURIER TRANSFORMS, 559

DODATEK E: FUNKCE FUNKCE A CHYBA, 561

DODATEK F: SIMULAČNÍ SOFTWARE, 564

DODATEK G: REFERENCE, 566