Electronic Design

Od konceptu k realitě

Electronic Design

Od konceptu k realitě
Elektronický design - Od konceptu k realitě, 4th Elektronické vydání

Elektronický design - Od konceptu k realitě
Martin S. Roden, Gordon L. Carpenter a William R. Wieserman
4th Elektronické vydání

Tato vynikající kniha poskytuje inženýrským studentům a odborníkům z praxe 21st století potřebné nástroje pro analýzu a návrh účinných elektronických obvodů a systémů. Obsahuje mnoho příkladů obvodů, které jsou nyní k dispozici v TINA kliknutím myši z elektronického vydání knihy vydávané DesignSoft.

OBSAH

Kapitola 1: ZÁKLADNÍ KONCEPCE

Kapitola 2: IDEÁLNÍ OPERATIVNÍ ZESILOVAČE

Kapitola 3: ANALÝZA SEMICONDUCTOR DIODE CIRCUIT

Kapitola 4: BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR CIRCUITS

Kapitola 5: BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR AMPLIFIERS

Kapitola 6: ZESILOVAČE PŘEVODOVAČE FELD-EFFECT

Kapitola 7: BIAS STABILITA TRANSPLOROVÝCH ZOSILŇOVAČŮ

Kapitola 8: VYSÍLAČE A NAPÁJECÍ ZDROJE

Kapitola 9: PRAKTICKÉ OPERATIVNÍ ZOSILŇOVAČE

Kapitola 10: FREKVENČNÍ POVAHA TRANSISTOROVÝCH ZOSILŇOVAČŮ

Kapitola 11: ZPĚTNÁ A STABILITA

Kapitola 12: AKTIVNÍ FILTRY

Kapitola 13: QUASI-LINEAR CIRCUITS

Kapitola 14: PULSED WAVEFORMS A TIMING CIRCUITS

Kapitola 15: DIGITÁLNÍ LOGICKÉ RODINY

Kapitola 16: DIGITÁLNÍ INTEGROVANÉ OKRUHY

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ KONCEPCE
1.0 Úvod
1.1 Historie, 1
1.2 modely obvodů v pevné fázi, 3
1.3 Lineární a nelineární obvodové prvky, 4
1.4 Analog vs. Digital Signals, 6
1.5 Závislé zdroje, 7
1.6 Frekvenční efekty, 8
1.7 analýza a návrh, 10
1.7.1 Porovnání návrhu a analýzy, 10
1.7.2 Původ návrhových požadavků, 10
1.7.3 Co znamená „Open-Ended“ a „Trade Off“ znamená ?, 11
1.8 počítačové simulace, 13
1.9 Součásti procesu návrhu, 14
1.9.1 Principy designu, 15
1.9.2 Definice problému, 16
1.9.3 Rozdělení problému, 17
Dokumentace 1.9.4, 17
1.9.5 Schematický diagram, 18
1.9.6 Seznam dílů, 18
1.9.7 Spuštění seznamů a další dokumentace, 19
1.9.8 Použití dokumentů, 20
1.9.9 Design Checklist, 20
1.9.10 Prototyping the Circuit, 21
Shrnutí, 23
KAPITOLA 2 - IDEÁLNÍ OPERATIVNÍ ZOSILŇOVAČE
2.0 Úvod, 24
2.1 Ideální operační zesilovače, 25
2.1.1 Závislé zdroje, 25
Operační zesilovač 2.1.2, ekvivalentní obvod, 27
Metoda analýzy 2.1.3, 30
2.2 Inverzní zesilovač, 30
2.3 Neinvertující zesilovač, 33
2.4 Vstupní odpor obvodů s operačními zesilovači, 41
2.5 kombinované invertující a neinvertující vstupy, 44
2.6 Návrh obvodů op-zesilovačů, 46
2.7 Ostatní Op-Amp aplikace, 52
2.7.1 Negativní impedanční obvod, 52
2.7.2 Generátor závislých proudů, 53
Převodník proudu na napětí 2.7.3, 54
2.7.4 Převodník napětí na proud, 55
Inverzní zesilovač 2.7.5 s impedancemi, 56
2.7.6 analogové počítačové aplikace, 57
2.7.7 Non-Inverting Miller Integrator, 59
Shrnutí, 60
Problémy, 60
KAPITOLA 3 - ANALÝZA SEMICONDUCTOR DIODE CIRCUIT
3.0 Úvod, 70
3.1 teorie polovodičů, 71
3.1.1 vedení v materiálech, 73
3.1.2 vedení v polovodičových materiálech, 75
3.1.3 krystalická struktura, 76
3.1.4 Generace a rekombinace elektronů a děr, 78
3.1.5 Doped Semiconductors, 79
3.1.6 n-type Semiconductor, 80
3.1.7 p-type Semiconductor, 80
Koncentrace nosičů 3.1.8, 80
3.1.9 Excess Carriers, 82
3.1.10 Rekombinace a generování nadměrných nosičů, 82
3.1.11 Přeprava elektrického proudu, 83
3.1.12 difúze nosičů, 83
3.1.13 Drift v elektrickém poli, 84
3.2 Semiconductor Diodes, 87
3.2.1 Diodová konstrukce, 89
3.2.2 Vztah mezi diodovým proudem a napětím diod, 90
3.2.3 Diodový provoz, 92
3.2.4 teplotní efekty, 93
3.2.5 Diodové ekvivalentní obvodové modely, 95
3.2.6 Analýza diodového obvodu, 96
Grafická analýza, 96
Piecewise-lineární aproximace, 99
3.2.7 Power Handling Capability, 103
3.2.8 Diodová kapacita, 104
3.3 rektifikace, 104
3.3.1 Half-Wave Rectification, 105
3.3.2 Full-Wave Rectification, 106
Filtrování 3.3.3, 107
3.3.4 zdvojovací obvod, 110
3.4 Zenerovy diody, 112
3.4.1 Zener Regulator, 113
3.4.2 Praktické Zenerovy diody a procentuální regulace, 117
3.5 Clippers a kleštiny, 119
3.5.1 Clippers, 119
3.5.2 Clampers, 124
3.6 Op-Amp obvody obsahující diody, 127
3.7 Alternativní typy diod, 129
3.7.1 Schottkyho diody, 129
3.7.2 světelné diody (LED), 130
3.7.3 Photo Diodes, 131
Specifikace výrobců 3.8, 132
Shrnutí, 133
Problémy, 134
KAPITOLA 4 - BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR CIRCUITS
4.0 Úvod, 149
4.1 Struktura bipolárních tranzistorů, 149
4.2 Large-Signal BJT Model, 153
4.3 Odvození malého signálu ac Modely, 154
4.4 Dvouportový malý signál ac Modely, 156
4.5 Charakteristické křivky, 158
Datové listy výrobců 4.6 pro BJTs, 160
4.7 BJT modely pro počítačové simulace, 161
Konfigurace jednofázových zesilovačů 4.8, 164
4.9 Přepínání jednofázových zesilovačů, 166
4.10 Úvahy o výkonu, 169
4.10.1 Derivace výkonových rovnic, 170
4.11 Analýza a návrh napěťových zesilovačů Bias obvodů, 172
4.11.1 Analysis Procedure, 172
4.11.2 Postup návrhu, 177
Zdroje zesilovače 4.11.3, 183
4.11.4 Výběr komponent, 184
4.12 Analýza a návrh proudových zesilovačů Bias obvodů, 184
4.13 nelinearity bipolárního spojení Transistors188
4.14 On-Off charakteristiky obvodů BJT, 190
4.15 Integrovaná výroba obvodů, 192
4.15.1 tranzistor a diody, 192
Rezistory 4.15.2, 193
Kondenzátory 4.15.3, 193
4.15.4 Boční tranzistor, 194
Shrnutí, 194
Problémy, 195

KAPITOLA 5 - BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR AMPLIFIERS
5.0 Úvod, 207
5.1 Zesilovač Common-Emitter, 208
5.1.1 Gain Impedance Formula, 208
5.1.2 Vstupní odpor, Rin, 209
5.1.3 Current Gain, Ai, 210
5.1.4 Zisk napětí, Av, 210
5.1.5 Výstupní odpor, Ro, 211
5.2. Common-Emitter s Emitter Resistor (Emitter-Resistor Amplifier), 213
5.2.1 Vstupní odpor, Rin, 213
5.2.2 Current Gain, Ai, 215
5.2.3 Zisk napětí, Av, 215
5.2.4 Výstupní odpor, Ro, 215
5.3 zesilovač Common-Collector (Emitter-Follower), 224
5.3.1 Vstupní odpor, Rin, 224
5.3.2 Current Gain, Ai, 225
5.3.3 Zisk napětí, Av, 225
5.3.4 Výstupní odpor, Ro, 226
5.4 Common-Base Amplifier, 230
5.4.1 Vstupní odpor, Rin, 231
5.4.2 Current Gain, Ai, 231
5.4.3 Zisk napětí, Av, 232
5.4.4 Výstupní odpor, Ro, 232
5.5 Transistor Amplifier Applications, 236
5.6 Phase Splitter, 237
5.7 Amplifier Coupling, 238
5.7.1 Capacitive Coupling, 238
5.7.2 Direct Coupling, 238
5.7.3 Transformer Coupling, 241
5.7.4 Optická spojka, 243
Analýza vícestupňového zesilovače 5.8, 245
5.9 Cascode Configuration, 250
5.10 Proudové zdroje a aktivní zatížení, 252
5.10.1 Jednoduchý proudový zdroj, 252
5.10.2 Widlar Current Source, 253
5.10.3 Wilson zdroj proudu, 256
5.10.4 Více proudových zdrojů pomocí proudových zrcadel, 258
Shrnutí, 259
Problémy, 262
KAPITOLA 6 - PŘEVODOVAČE EFEKTNÍHO PŘEVODNÍKU
6.0 Úvod, 277
6.1 Výhody a nevýhody FET, 278
6.2 Metal-Oxide Semiconductor FET (MOSFET), 279
Charakteristiky terminálu 6.2.1 MOSFET, 281
6.2.2 Depleion-Mode MOSFET, 284
6.2.3 Ekvivalentní obvod s velkými signály, 287
6.2.4 Model malého signálu MOSFET, 287
6.3 Junction tranzistor (JFET), 290
6.3.1 JFET Varianta napětí mezi zdroji a zdroji, 293
6.3.2 JFET Přenosové charakteristiky, 293
6.3.3 JFET Malý signál ac Model, 296
6.4 FET zesilovače Konfigurace a předpětí, 299
6.4.1 Diskrétní komponenty MOSFET Biasing, 299
6.5 MOSFET integrované obvody, 302
6.5.1 Přepínání integrovaných obvodů MOSFET, 303
6.5.2 Body Effect, 305
6.6 Porovnání MOSFET s JFET, 306
6.7 FET modely pro počítačové simulace, 308
6.8 FET zesilovače - Canonical Configurations, 312
Analýza zesilovače 6.9 FET, 314
6.9.1 Zesilovač CS (a zdrojový rezistor), 314
6.9.2 Zesilovač CG, 319
6.9.3 Zesilovač CD (SF), 323
6.10 FET zesilovač Design, 326
6.10.1 Zesilovač CS, 326
6.10.2 CD zesilovač, 336
6.10.3 SF Bootstrap zesilovač, 340
6.11 Ostatní zařízení, 343
6.11.1 Metal Semiconductor Bariérový spojovací tranzistor, 343
6.11.2 VMOSFET, 344
6.10.3 Ostatní MOS zařízení, 344
Shrnutí, 345
Problémy, 346
KAPITOLA 7 - STABILITA BIOLOGICKÝCH ZPŮSOBILOSTÍ
7.0 Úvod, 358
7.1 Typy předpětí, 358
7.1.1 Current Feedback Biasing, 359
7.1.2 Napětí a proudové předpětí, 360
7.2 Účinky změn parametrů - stabilita zkreslení, 362
Konfigurace 7.2.1 CE, 363
Konfigurace 7.2.2 EF, 369
7.3 Diode Compensation, 372
7.4 Navrhování pro BJT zesilovač Bias Stability, 374
7.5 FET teplotní efekty, 375
7.6 Snížení teplotních změn, 377
Shrnutí, 379
Problémy, 380

KAPITOLA 8 - NAPÁJECÍ A NAPÁJECÍ ZDROJE

8.0 Úvod, 384
Třídy zesilovačů 8.1, 384
Operace 8.1.1 třídy A, 385
8.1.2 Třída-B Provoz, 385
8.1.3 Třída-AB Provoz, 387
8.1.4 Třída-C Provoz, 388
Obvody výkonových zesilovačů 8.2 - provoz třídy-A, 389
8.2.1 zesilovač s indukčním připojením, 389
8.2.2 Transformátor-připojený výkonový zesilovač, 391
Výkonové zesilovače 8.3 - provoz třídy-B, 395
8.3.1 Doplňkový výkonový zesilovač Symmetry třídy B a -AB, 395
8.3.2 Diode-Kompenzované doplňkové symetrické výkonové zesilovače třídy B (CSDC), 398
8.3.3 Výpočty výkonu pro třídy-B Push-Pull zesilovač, 401
8.4 Darlingtonův okruh, 408
8.5 Napájení pomocí výkonových tranzistorů, 413
8.5.1 Napájení pomocí diskrétních komponent, 413
8.5.2 Napájení pomocí IC regulátoru (tří-terminálový regulátor), 417
8.5.3 Napájení pomocí tří-terminálového nastavitelného regulátoru, 421
8.5.4 Regulátor vyššího proudu, 422
8.6 Spínací regulátory, 423
8.6.1 Účinnost spínacích regulátorů, 425
Shrnutí, 425
Problémy, 426

KAPITOLA 9 - PRAKTICKÉ OPERATIVNÍ ZOSILŇOVAČE
9.0 Úvod, 437
9.1 diferenciální zesilovače, 438
9.1.1 dc Charakteristika přenosu, 438
9.1.2 Common-Mode a Differential-Gains, 439
9.1.3 diferenciální zesilovač s konstantním proudovým zdrojem, 442
9.1.4 Diferenciální zesilovač s jednoduchým vstupem a výstupem, 445
9.2 řazení úrovně, 451
9.3 Typický Op-Amp, 454
9.3.1 Packaging, 455
9.3.2 Požadavky na napájení, 456
9.3.3 741 Op-Amp, 456
Biasové obvody, 457
Ochrana proti zkratu, 457
Vstupní fáze, 458
Mezistupeň, 458
Výstupní stupeň, 458
Specifikace výrobců 9.4, 459
9.5 Praktické operační zesilovače, 459
9.5.1 Zesílení napětí na otevřené smyčce (G), 460
9.5.2 Modifikovaný Op-Amp Model, 461
9.5.3 Vstupní posunutí napětí (Vio), 461
9.5.4 Vstup Bias Current (Ibias), 463
9.5.5 Odmítnutí běžného režimu, 467
9.5.6 Power Supply Rejection Ratio, 467
9.5.7 Výstupní odpor, 468
9.6 Počítačová simulace obvodů s operačním zesilovačem, 471
9.7 Neinvertující zesilovač, 473
9.7.1 Vstupní a výstupní odpor, 473
9.7.2 Zisk napětí, 475
9.7.3 Zesilovač s více vstupy, 478
Inverzní zesilovač 9.8, 479
9.8.1 Vstupní a výstupní odpor, 479
9.8.2 Zisk napětí, 480
9.8.3 Zesilovače s více vstupy, 482
9.9 diferenciální sčítání, 485
Zesilovače 9.10 s vyváženými vstupy nebo výstupy, 489
9.11 Spojení mezi více vstupy, 492
Operační zesilovače 9.12 Power Audio, 493
9.12.1 Bridge Power Op-Amp, 494
9.12.2 Intercom, 495
Shrnutí, 496
Problémy, 496
KAPITOLA 10 - FREKVENČNÍ SPRÁVÁNÍ ZPŮSOBILOVAČŮ TRANSISTOR
10.0 Úvod, 509
10.1 nízkofrekvenční odezva zesilovačů, 513
10.1.1 nízkofrekvenční odezva zesilovače-rezistorového zesilovače, 513
10.1.2 Design pro danou charakteristiku frekvence, 518
10.1.3 nízkofrekvenční odezva zesilovače Common-Emitter, 522
10.1.4 nízkofrekvenční odezva zesilovače společného zdroje, 525
10.1.5 nízkofrekvenční odezva zesilovače Common-Base, 528
10.1.6 nízkofrekvenční odezva zesilovače-zesilovače, 529
10.1.7 nízkofrekvenční odezva zesilovače sledující zdroj, 530
10.2 vysokofrekvenční tranzistorové modely, 532
10.2.1 Millerova věta, 533
10.2.2 vysokofrekvenční BJT model, 534
10.2.3 vysocefrekvenční FET model, 537
10.3 Vysokofrekvenční odezva zesilovačů, 538
10.3.1 Vysokofrekvenční odezva zesilovače Common-Emitter, 538
10.3.2 Vysokofrekvenční odezva zesilovače Common-Source Amplifier, 542
10.3.3 Vysokofrekvenční odezva zesilovače Common-Base, 544
10.3.4 Vysokofrekvenční odezva zesilovače-zesilovače, 546
10.3.5 vysokofrekvenční odezva zesilovače Common-Drain (SF), 548
10.3.6 zesilovače Cascode, 549
10.4 High-Frequency Amplifier Design, 550
10.5 Frekvenční odezva obvodů Op-Amp, 550
10.5.1 Open-Loop Op-Amp Response554
10.5.2 Phase Shift, 557
10.5.3 Slew Rate, 557
10.5.4 Navrhování zesilovačů pomocí více operačních zesilovačů, 560
10.5.5 101 zesilovač, 567
Shrnutí, 570
Problémy, 571
KAPITOLA 11 - ZPĚTNÁ A STABILITA
11.0 Úvod, 585
11.1 Posouzení zesilovače zpětné vazby, 586
11.2 Typy zpětné vazby, 587
11.3 Zesilovače zpětné vazby, 588
11.3.1 Aktuální zpětná vazba - odečítání napětí pro diskrétní zesilovače, 588
11.3.2 Napěťová zpětná vazba - odčítání proudu pro diskrétní zesilovače, 592
11.4 Vícestupňové zpětnovazební zesilovače, 594
11.5 Zpětná vazba v operačních zesilovačích, 595
11.6 Stabilita zpětných zesilovačů, 599
11.6.1 Stabilita systému a frekvenční odezva, 601
11.6.2 Bode Plochy a stabilita systému, 605
11.7 Frekvenční odezva - zesilovač zpětné vazby, 610
11.7.1 Jednopólový zesilovač, 610
11.7.2 Zesilovač dvoupólový, 611
11.8 Návrh třípólového zesilovače s olověným ekvalizérem, 617
11.9 Phase-Lag Equalizer, 623
11.10 Účinky kapacitního načítání, 624
11.11 oscilátory, 625
11.11.1 Colpitts a Hartley oscilátory, 625
11.11.2 The Wien Bridge Oscilátor, 626
11.11.3 Oscilátor fázového posunu, 628
11.11.4 Krystalový oscilátor, 629
11.11.5 Generátor dotykových tónů, 631
Shrnutí, 631
Problémy, 633
KAPITOLA 12 - AKTIVNÍ FILTRY
12.0 Úvod, 641
12.1 integrátoři a diferencátory, 641
12.2 Active Network Design, 645
Aktivní filtry 12.3, 648
Vlastnosti a klasifikace filtru 12.3.1, 649
12.3.2 Aktivní filtry prvního řádu, 655
12.4 Zesilovač - obecný typ, 666
Klasické analogové filtry 12.5, 668
12.5.1 Butterworth filtry, 669
12.5.2 Chebyshev filtry, 672
12.6 Transformations, 674
12.6.1 Low-Pass to High-Pass Transformation, 674
12.6.2 Low-Pass to Band-Pass Transformation, 675
12.7 design Butterworth a Chebyshev filtry, 676
12.7.1 Low-Pass Design filtru, 677
12.7.2 Filtrovat pořadí, 677
12.7.3 Faktor změny měřítka, 680
12.7.4 High-Pass filtr, 688
12.7.5 Band-Pass a Band-Stop Filter Design, 690
12.8 integrované obvodové filtry, 694
12.8.1 Spínané kondenzátorové filtry, 695
12.8.2 Šestý objednávkový přepínač-Capacitor Butterworth Low-Pass filtr, 697
12.9 Závěrečné poznámky, 699
Shrnutí, 699
Problémy, 700
KAPITOLA 13 - QUASI-LINEAROVÉ OKRUHY
13.0 Úvod, 706
Usměrňovače 13.1, 706
Omezovače zpětné vazby 13.2, 717
13.3 komparátory, 731
13.4 Schmitt Triggers, 735
13.4.1 Schmitt spouští s omezovači, 738
13.4.2 Integrovaný obvod Schmitt Trigger, 744
13.5 Konverze mezi analogovým a digitálním, 746
13.5.1 Digital-to-Analog Converter, 746
13.5.2 Analog-to-Digital Converter, 747
Shrnutí, 751
Problémy, 752

KAPITOLA 14 - PULSED WAVEFORMS A ČASOVACÍ OKRUHY
14.0 Úvod, 760
14.1 High-Pass RC Síť, 762
14.1.1 Stálá odezva High-Pass sítě na Pulse Train, 766
14.2 Odezva na ustálený stav Low-Pass RC Network to Pulse Train, 771
14.3 Diody, 777
14.3.1 Stálá reakce diodového okruhu na pulzní vlak, 777
14.4 Trigger Circuits, 781
14.4.1 Pulse Train Response, 782
14.5 555 Timer, 783
14.5.1 Relaxační oscilátor, 784
14.5.2 555 jako oscilátor, 787
14.5.3 555 jako monostabilní obvod, 794
Shrnutí, 796
Problémy, 797

KAPITOLA 15 - DIGITÁLNÍ LOGICKÉ RODINY
15.0 Úvod, 805
15.1 Základní pojmy digitální logiky, 805
15.1.1 Definice stavu - Pozitivní a negativní logika, 806
15.1.2 Time-Independent nebo Unclocked Logic, 807
15.1.3 Časově závislá nebo uzavřená logika, 807
15.1.4 Základní logické funkce, 807
15.1.5 Boolean Algebra, 811
15.2 IC Stavba a balení, 812
15.3 Praktické úvahy v digitálním designu, 814
15.4 Digitální obvodové charakteristiky BJTs, 817
15.5 bipolární logické rodiny, 818
15.6 Transistor-Transistor Logic (TTL), 818
15.6.1 Open Collector Configurations, 820
15.6.2 Active Pull Up, 823
15.6.3 H-TTL a LP-TTL brány, 828
15.6.4 Schottky TTL Gates, 828
15.6.5 Tri-State Gates, 829
15.6.6 Výpis zařízení, 831
15.7 Emitter-Coupled Logic (ECL), 832
15.7.1 Výpis zařízení, 834
15.8 Digitální obvodové charakteristiky FETs, 835
15.8.1 n-Kanál Enhancement MOSFET, 835
15.8.2 p-Vylepšení kanálu MOSFET, 835
15.9 FET tranzistorové rodiny, 836
15.9.1 n-Kanál MOS, 836
15.9.2 p-Kanál MOS, 836
15.10 Doplňkové MOS (CMOS), 837
Analogový přepínač 15.10.1 CMOS, 841
15.10.2 CMOS Device Listings a pravidla použití, 843
15.11 Srovnání logických rodin, 845
Shrnutí, 847
Problémy, 848

KAPITOLA 16 - DIGITÁLNÍ INTEGROVANÉ OKRUHY
16.0 Úvod, 856
16.1 dekodéry a kodéry, 857
16.1.1 Data Selector / Multiplexer, 860
16.1.2 klávesnice Enkodéry / dekodéry, 862
16.1.3 Generátory parity / dáma, 864
16.2 ovladače a sdružené systémy, 864
16.2.1 Displej z tekutých krystalů (LCD), 867
16.3 žabky, západky a rejstříky řazení, 868
16.3.1 Flip-Flops, 870
16.3.2 Západky a vzpomínky, 875
16.3.3 Shift Registers, 877
Čítače 16.4, 879
16.4.1 Měření frekvence, 886
16.5 Hodiny, 889
16.5.1 Oscilátor řízený napětím, 889
16.6 Vzpomínky, 892
16.6.1 Sériové paměti, 892
16.6.2 Random Access Memory (RAM), 895
16.6.3 ROM a PROMs, 896
16.6.4 EPROMs, 897
16.7 Více komplexních obvodů, 899
16.7.1 Aritmetická logická jednotka (ALU), 899
16.7.2 Full Adders, 900
16.7.3 Look-Ahead Carry Generátory, 900
16.7.4 Magnitude Comparator, 902
16.8 Programovatelná logika pole (PAL), 903
16.9 Úvod do problematiky, 903
16.9.1 Generování náhodných čísel, 904
16.9.2 Měření mechanického úhlu rychlosti 904
16.9.3 Přepínač Hall-Effect, 905
16.9.4 použití časování oken, 906
16.10 Závěrečné poznámky, 907
Problémy, 908

PŘÍLOHY
A. Micro-Cap a SPICE, 929
B. Standardní hodnoty komponent, 944
C. Datové listy výrobců, 946
D. Odpověď na vybrané problémy, 985