Matrix Flowcode

Matrix Flowcode

Jump to TINA Main Page & General Information 

Flowcode umožňuje rychle a snadno vyvíjet komplexní elektronické a elektromechanické systémy. Grafický programovací nástroj umožňuje těm, kteří mají málo zkušeností, vyvíjet systémy během několika minut.

Flowcode je pokročilé integrované vývojové prostředí (IDE) pro vývoj elektronických a elektromechanických systémů. Inženýři - profesionální i akademičtí používají Flowcode k vývoji systémů pro řízení a měření na bázi mikrokontrolérů nebo na odolných průmyslových rozhraních používajících osobní počítače kompatibilní s Windows.

Flowcode je ideální pro programování PIC zařízení včetně Microchip 8bit, 16bit a 32 bitových rozsahů mikrokontrolérů. Je to také snadné a efektivní řešení pro programování zařízení Atmel AVR, Arduino a ARM.

Kódy MCU HEX generované Flowcode lze nahrát do MCU v TINA a použít v obvodech se smíšeným režimem.

Flowcode si můžete zakoupit společně s TINA jako balíček za zvýhodněnou cenu.

Příklady aplikací naleznete v:

Examples\Microcontrollers\Matrix Flowcode folder of TINA
Matrix Flowcode, obrázek 1

Více informací o kliknutí na Flowcode http://www.matrixtsl.com/flowcode/

Flowcode je produktem společnosti Matrix Technology Solutions Ltd. http://www.matrixtsl.com/