Prezentace výsledků simulace

Prezentace výsledků simulace

Jump to TINA Main Page & General Information 

Editor diagramů

S TINA můžete provádět stand-out prezentace Bode grafů, Nyquistových diagramů, přechodových odezev, digitálních tvarů vln a dalších dat pomocí lineárních nebo logaritmických měřítek.

Přizpůsobte prezentace snadno pomocí pokročilých nástrojů pro kreslení TINA - můžete tisknout své grafy přímo z TINA, vyjmout a vložit je do svého oblíbeného textového editoru, nebo je exportovat do oblíbených standardních formátů. Přizpůsobení zahrnuje úplnou kontrolu nad texty, osami a stylem vykreslování; např. nastavení šířky a barvy čáry, písma ve všech velikostech a barvách a automatické nebo ruční škálování pro každou osu.