Symbolická analýza

Symbolická analýza

Jump to TINA Main Page & General Information 

Symbolická analýza vyjadřuje uzavřenou formu vyjádření přenosové funkce, ekvivalentního odporu, impedance nebo odezvy analogových lineárních sítí.

V režimu analýzy DC a AC odvozuje TINA vzorce v symbolické nebo polosymbické podobě. V přechodové analýze je odezva určena jako funkce času. Proměnné obvodu lze označit buď jako symbolické názvy, nebo podle hodnoty na základě jednotlivých komponent. Pomocí symbolické analýzy lze vypočítat a vykreslit póly a nuly lineárních obvodů.

Můžete efektivně připravovat zprávy a papírové prezentace tiskem nebo kopírováním a vkládáním výrazů do libovolného programu systému Windows.