Výuka a školení

Výuka a školení

Počítačové školení využívající TINA

Silné vzdělávací funkce společnosti TINA poskytují pedagogům nástroje, které potřebují pro efektivní počítačové školení. Použitím TINA můžete transformovat stávající počítačové učebny na moderní učebny elektroniky za nízkou cenu.

TINA má dva speciální provozní režimy pro školení a zkoušky. V těchto režimech student pracuje na problémech pod dohledem TINA, která bude řešit problémy, ale počkat a zkontrolovat odpověď studenta.

Student může používat symbolické názvy komponent a odpovědět buď vzorci nebo čísly. V tréninkovém režimu TINA upozorňuje studenta na špatnou odpověď; ve vyšetřovacím režimu jednoduše vyhodnotí a zaznamená odpověď. K dispozici je velká sbírka problémů, které učitelé již vypracovali.

Použití tlumočníka

Použití interpretu v řešení problémů. U složitějších problémů může tlumočník zcela nahradit tužku, papír a kalkulačku. Vyvoláním tlumočníka může student odvodit pomocné veličiny a průběžné průběžné výsledky.

Tlumočník umožňuje použití symbolických názvů komponent nebo jejich numerických hodnot, vyhodnocuje výrazy, řeší lineární rovnice, bere derivace, integruje a mnoho dalšího.

Detailní řešení lze uložit pro pozdější použití nebo vytisknout pro vyhodnocení.