Schematický editor v TINACloud

Jump to TINA Main Page & General Information 

Zadejte schémata jednoduchých schémat TINACloud nebo nahrajte již existující schémata vytvořená pomocí TINACloud nebo s předchozími verzemi TINA. Symboly komponentů vybrané z lišty Komponenty lze snadno umístit, přesunout, otočit a / nebo zrcadlit na obrazovce. Katalog polovodičů TINACloud umožňuje uživateli vybrat komponenty z uživatelsky rozšiřitelné knihovny obsahující více než 30000 částí.

Můžete také vytvářet a upravovat obvody na tabletech, včetně tabletů iPad a Android. Podívejte se na níže uvedené video: