TINALab II

TINALab II

Vysokorychlostní multifunkční PC přístroj

Se zařízením TINALab II můžete svůj notebook nebo stolní počítač přeměnit na výkonný multifunkční testovací a měřicí přístroj. Bez ohledu na to, jaký nástroj potřebujete multimetr, osciloskop, spektrální analyzátor, logický analyzátor, generátor libovolných vlnových vln nebo generátor digitálního signálu, je na dosah ruky s klepnutím myši. Přípravek TINALab II lze navíc použít s přípravkem Program simulace obvodu TINA pro porovnání simulací a měření jako unikátního nástroje pro vývoj obvodů, řešení problémů a studium analogové a digitální elektroniky.


TINALab II Vysokorychlostní multifunkční PC přístroj
Více informací

TINALab II obsahuje pásmo od DC do 50MHz, rozlišení bitů 10 / 12, duální kanál osciloskopu Digital Storage. Díky své pokročilé technologii odběru vzorků s ekvivalentním časem
TINALab může získat libovolný opakovaný signál s ekvivalentní vzorkovací frekvencí až 4GS / s, zatímco v režimu jednoho snímku je vzorkovací frekvence 20 MS / s. Plný rozsah vstupního rozsahu je ± 400V, s rozsahy 5mV až 100V / div.

funkční generátor

Syntetizovaný generátor funkcí poskytuje sinusový, čtvercový, rampový, trojúhelníkový a libovolný průběh od DC do 4MHz, s logaritmickým a lineárním rozmítáním a modulací až po špičku 10V. Libovolné průběhy vln lze naprogramovat pomocí jazyka TINA Interpreter, který je snadno použitelný. Analyzátor signálu pracuje automaticky ve spojení s generátorem funkcí a analyzuje a zobrazuje amplitudové a fázové diagramy Bode, Nyquistovy diagramy a také pracuje jako analyzátor spektra.

Digitální signálový generátor, logický analyzátor, multimetr, experimentální moduly

Digitální I / O pro high-tech digitální generátor signálů a logické analyzátory umožňují rychlé digitální testování 16 kanálů až do 40MHz.

Volitelný multimetr pro TINALab II umožňuje měření DC / AC v rozsahu 1mV až 400V a 100 µA až 2A.

Může také měřit stejnosměrný odpor v rozsahu od 1Ω do 10MΩ.

Použití TINALab II s TINA vám dává jedinečnou schopnost mít simulaci obvodů a měření v reálném čase ve stejném integrovaném prostředí. To poskytuje neocenitelný nástroj pro řešení problémů a přináší vaše návrhy do života porovnáním simulovaných a měřených výsledků.

Moduly Experimenter můžete také zapojit do slotu na přední straně přístroje TINALab II, což vám umožní simulovat, měřit a řešit problémy s celou řadou analogové a digitální elektroniky.

Osciloskop v reálném čase

Dodržujte aktuální časovou odezvu vašeho obvodu. Nastavte generátor funkcí pro průběh, amplitudu a frekvenci, proveďte testovací obvod a podívejte se na odezvu v reálném čase spolu s virtuální odezvou simulovaného obvodu.

Analyzátor signálu v reálném čase

Změřte frekvenční odezvu vašeho obvodu v reálném čase. TINALabGenerátor funkcí bude generovat skutečný swept-sinus signál, zachytí odezvu a zobrazí jej na analyzátoru signálu, kde může být porovnán s virtuálními (simulovanými) měřeními.

Analyzátor logiky v reálném čase

Nastavte testovací podnět pro váš logický obvod pomocí digitálního generátoru signálu a podívejte se na osm kanálů digitální odezvy vašeho obvodu v reálném čase na analyzátoru logiky.