Analýza tolerance

Analýza tolerance

Jump to TINA Main Page & General Information 

Tolerance mohou být přiřazeny obvodovým prvkům pro použití v Monte-Carlo nebo analýzách nejhorších případů. Výsledky lze statisticky vyhodnotit pomocí očekávaných prostředků, standardních odchylek a výtěžků.

Pohybem kurzoru na konkrétní křivku se získají odpovídající hodnoty komponent, aby bylo možné interpretovat extrémní výsledky.

Modely tolerance poskytované pro každou složku umožňují rovnoměrné, Gaussovské nebo obecné rozdělení. Pomocí obecné distribuce můžete definovat asymetrickou toleranci i toleranci skupiny.

S tolerancí skupiny můžete dokonce modelovat negativní sledování, kde se hodnoty komponent jedné skupiny změní v opačném směru než druhá skupina.