SMPS-kredsløb

SMPS-kredsløb

Jump to TINA Main Page & General Information 

SMPS eller switch-mode Strømforsyningskredsløb er en vigtig del af moderne elektronik. Den tunge transientanalyse, der er nødvendig for at simulere et sådant kredsløb, kan tage meget tid og datalagring. For at understøtte analysen af ​​sådanne kredsløb tilbyder TINA kraftfulde værktøjer og analysemetoder.

Synkron Buck Converter

Brug af den faste stativer

Den mest tidskrævende del af en analyse af et SMPS kredsløb er at nå sin konstante tilstand, når DC-niveauet for udgangsspændingen ikke ændres, og udgangsvågformen har kun en lille periodisk rippel. For at finde denne tilstand automatisk har TINA en stabil tilstandsløsning under analysemenuen.

Input trin analyse

En af standardanalyserne for SMPS-kredsløb er beregningen af ​​svaret på en inputændring for at teste SMPS-designens evne til at regulere udgangen med trinændringer i indtastningslinjen. Dette kan opnås ved at tilføje en puls til indgangsspændingen og kontrollere output og andre spændinger. Da inputændringen er i forhold til den steady state, kan vi starte den fra de steady state-indledende værdier beregnet af TINA's steady state-opløsningsmiddel.

Load step analyse

En anden standardanalyse er at bestemme SMPS responsen på en hurtig belastningsændring. Ved hjælp af simulering opnås svaret på belastningsændringer ved at tilføje en strømimpuls til belastningen og analysere udgang og andre spændinger. Da belastningsændringen er i forhold til den steady state, kan vi starte den fra de steady state-indledende værdier beregnet af TINA's steady state-opløsningsmiddel.

AC analyse

Til AC analyse og stabilitetsanalyser kan du bruge de såkaldte Gennemsnitlige modeller, der leveres i TINA. De gennemsnitlige modeller repræsenterer en metode, der er baseret på gennemsnittet af effekterne under koblingsprocessen. De resulterende ligninger er lineære, derfor er metoden ekstremt hurtig for at tegne Bode og Nyquist-tomter, der er nødvendige for stabilitetsanalyse. Bemærk, at når du bruger AC analysefunktionen i TINA, har du brug for en gennemsnitlig model, er de forbigående modeller ikke anvendelige og giver ukorrekte resultater.