Stressanalyse

Stressanalyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Stressanalyse kan tjekke dele for stressbetingelser som maksimal spænding og maksimale spændings- og strømgrænser.

Du kan indstille disse parametre i egenskabsvinduet for delene eller i kataloget.

Denne slags analyse kaldes også Røganalyse, fordi overbelaste dele ofte udsender røg.

Du kan også køre stressanalyse ved at indstille afkrydsningsfeltet Stressanalyseaktiveret i analysen | Valgdialog eller på menuen Analyse.

Når du kører DC eller Transient Analysis fra menuen Analysis, vises en liste over komponenter sammen med parametrene, der overskrider maksimumsgrænser.

Hvis du klikker på en komponent i listen, vælges den tilsvarende komponent på skematisk diagram og bliver rød.

De maksimale værdier af komponenterne kan indstilles i dialogbokserne for komponentegenskab eller i komponentkatalogparameterdialogerne. Begge kan indtastes ved at dobbeltklikke på komponenterne.

Før du kører en analyse, skal du kontrollere og indstille maksimalværdierne for komponenterne i dit kredsløb.
Stressanalyse