Tolerance Analyse

Tolerance Analyse

Jump to TINA Main Page & General Information 

Tolerancer kan tildeles kredsløbselementerne til brug i Monte-Carlo eller worst case-analyser. Resultaterne kan statistisk evalueres ved hjælp af forventede midler, standardafvigelser og udbytter.

Hvis du flytter markøren til en bestemt kurve, hentes de tilsvarende komponentværdier, så ekstreme resultater kan tolkes.

Tolerancemodellerne for hver komponent tillader ensartet, gaussisk eller generel fordeling. Ved hjælp af generel distribution kan du definere asymmetrisk tolerance såvel som gruppetolerance.

Med gruppetolerance kan du endda modellere negativ sporing, hvor komponentværdierne i en gruppe ændres i modsat retning af den anden gruppe.